مس عینک بازی را به تیم آمو واگذار کرد

تیم های آمو و مس عینک امروز در پنجمین بازی جام لیست ای غازی امان الله خان به مصاف هم رفتند که در نهایت، بازی با تفاوت ۶ ویکیت به نفع تیم آمو تمام شد.
مس عینک بازی را به تیم آمو واگذار کرد

تیم های آمو و مس عینک امروز در پنجمین بازی جام لیست ای غازی امان الله خان به مصاف هم رفتند که در نهایت، بازی با تفاوت ۶ ویکیت به نفع تیم آمو تمام شد.

قرعه این بازی را تیم آمو برد و فیصله کرد که نخست در برابر مس عینک توپ اندازی نماید. تیم مس عینک در نیمه نخست بازی به توپزنی آغاز کرد که در ۴۲ آور با از دست دادن تمام ویکیت ها، ۱۵۰ دوش به تیم حریف هدف تعین کرد. شاهدالله کمال ۲۸، عمران میر ۲۵ و رحمن الله گربز ۱۹ دوش به نفع تیم مس عینک انجام دادند.

در همین حال شرف الدین اشرف پنج ویکیت، میرویس اشرف ۳، عظمت الله و جاوید احمدی هرکدام یک ویکیت به سود تیم آمو بدست آوردند. در نیمه دوم بازی تیم آمو به توپزنی آغاز کرد که در آور ۳۲،۳ با از دست دادن چهار ویکیت هدف تعین شده تیم مقابل را بدست آورد.

زاهد زاخیل ۴۲، جاوید احمدی ۳۲، و عظمت الله عمرزی ۲۳ دوش به سود تیم آمو بدست آوردند. در همین حال، ظاهر خان دو، احسان الله احسان و نور احمد هرکدام یک بازیکن تیم آمو را از بازی خارج نمودند. جایزه بهترین بازیکن را شرف الدین اشرف بدست آورد. قابل یادآوری است که فردا تیم های سپین غر و بست در ششمین بازی جام غازی امان الله خان در ورزشگاه کرکت کندهار به مصاف هم میروند.