رییس عمومی سرپرست کرکت بورد با مدیران ديپارتمنت‌های این اداره دیدار کرد

محترم میرویس اشرف رییس عمومی سرپرست کرکت بورد افغانستان امروز طی نشست عمومی با همه مسوولین و مدیران بخش‌های مختلف این اداره دیدار و گفتگو کرده، به همه مدیران دیپارتمنتها وظیفه سپرد، تا همه مسوولیتهای خویش را به بطور احسن آن شناسایی و در راستای نو آوری‌ها و فعالیتها زحمات زیاد انجام نمایند.
رییس عمومی سرپرست کرکت بورد با مدیران ديپارتمنت‌های این اداره دیدار کرد

محترم میرویس اشرف رییس عمومی سرپرست کرکت بورد افغانستان امروز طی نشست عمومی با همه مسوولین و مدیران بخش‌های مختلف این اداره دیدار و گفتگو کرده، به همه مدیران دیپارتمنتها وظیفه سپرد، تا همه مسوولیتهای خویش را به بطور احسن آن شناسایی و در راستای نو آوری‌ها و فعالیتها زحمات زیاد انجام نمایند.

محترم اشرف گفت، بدون شک همه مشکلات که در اداره موجود است، یکجا با شما بطور مشترک حل خواهیم کرد و همه کارمندان این اداره باید با تعهد کامل کارهای شان را انجام دهند و همه اولویت‌ها که از سوی شورای بین المللی کرکت به افغانستان سپرده شده، بطور احسن انجام دهیم.

موصوف همچنان افزود: ((بطور مشترک تلاش می ورزیم تا با در نظر داشت همه اصول اداره با هم  همآهنگی کامل داشته باشیم، مه و جناب رییس اجراییه اداره با شما هستیم و شما کوشش کنید، تا نوآوری ها و دست آوردهای زیاد داشته باشید، تا بتوانیم اداره به اهداف تعیین شده برسانیم.))

به گفته وی، با بوردهای کرکت جهان در تماس است و میخواهد که با کرکت بوردهای جهان روابط حسنه و نیک داشته باشد، برعلاوه‌ی تقسیم اوقات قبلی که از سوی شورای جهانی کرکت تنظیم شده، تلاش خواهد ورزید تا به کشورهای دیگر نیزبازی‌های دوه جانبه ترتیب نماید.

علاوه برآن محترم نصیب خان رییس اجراییوی اداره کرکت بورد افغانستان نیز در این نشست اشتراک داشت که گزینش محترم میرویس اشرف را به عنوان سرپرست عمومی این اداره، یک دست آورد خواند و افزود که میرویس اشرف یگانه رییسی است که تمام هموطنان بر گزینش وی از ته دل خرسند هستند.

آقای نصیب یکبار دیگر سرپرست ریاست عمومی اداره کرکت بورد افغانستان را خیر مقدم گفت و افزود: (( اشرف صاحب، هموطنان و اداره کرکت بورد افغانستان از من و خود تان توقع زیادی دارند، چالش ها و کار های زیادی در راه است که باید با تلاش و هماهنګی انجام دهیم تا بتوانیم باعث لبخند برای هموطنان ما شویم، چون آرمان های بیش از ۳۰ میلیون افغان با کرکت گره خورده است.))

موصوف همچنان به دست آورد های سفرشان به امارات متحده اشاره کرد و گفت که ملاقات های زیادی در امارات انجام داده اند و امید دارد که دست آورد و خوش خبری های زیاد به هموطنان داشته باشند.

آقای نصیب افزود: ((ما در امارات متحده عربی دیدارهای پرباری با روسا و روسای اجراییه برخی کشورها از جمله رئیس عمومی کرکت بورد هندوستان داشته و در این دیدار ها در مورد همکاری‌های دوجانبه گفتگو کرده ایم.))

در پایان پس از اتمام سخنان نصیب خان، مدیران تمام بخش های اداره کرکت بورد افغانستان نیز توصیه ها و اهداف خود را با رهبری در میان گذاشته و به دلیل گزینش رییسی که هماهنگی بیشتر با کارمندان و اداره دارد، اظهار خرسندی نمودند.