کريکت بورد افغانستان ماه آینده اگست از تيم ملی پاکستان ميزبانی ميکند

کريکت بورد افغانستان ماه آینده اگست از تيم ملی پاکستان ميزبانی ميکند تيم ملی کريکت تاریخ ۲۲، ۲۴ و ۲۶ ماه آينده اگست سال روان مقابل تيم پاکستان سه بازی یک روزه بین المللی انجام خواهد داد که کريکت بورد افغانستان ميزبانی این مسابقات را به عهده دارد.
کريکت بورد افغانستان ماه آینده اگست از تيم ملی پاکستان ميزبانی ميکند

کريکت بورد افغانستان ماه آینده اگست از تيم ملی پاکستان ميزبانی ميکند

تيم ملی کريکت تاریخ ۲۲، ۲۴ و ۲۶ ماه آينده اگست سال روان مقابل تيم پاکستان سه بازی یک روزه بین المللی انجام خواهد داد که کريکت بورد افغانستان ميزبانی این مسابقات را به عهده دارد.

بايد گفت که اين مسابقات در دو میدان کريکت کشور سريلانکا برگزار خواهد شد؛ دو مسابقه اول در میدان کریکت همبانتوتا و مسابقه آخری در میدان کریکت کولمبو اين کشور انجام خواهد شد. 

این رویارویی هیجان‌انگیز در حال زمان حساس اتفاق می‌افتد که قرار است جام ملت های آسیا در ماه سپتامبر و جام جهانی در اکتوبر و نومبر سال روان برگزار شود.

میرویس اشرف رئیس عمومی کريکت بورد افغانستان در رابطه به مسابقات مذکور ميگويد: ((قهرمانان افغان برای مسابقات یکروزه بین المللی پپیشرو در مقابل پاکستان بطور کامل آماده هستند و تیم ملی کشور پس از شکست دادن بنگله دیش در یک سلسله مسابقات یکروزه بین المللی با روحیه خوبی به میدان خواهند رفت. به همین ترتیب تیم ملی کشور قبل از آغاز جام ملت های آسیا و جام جهانی پیشرو یگانه تیم است که در شرایط آسیایی مسابقات بیشتر برگزار کرده که نخست در مقابل سریلانکا در سریلانکا، سپس با بنگله دیش در بنگله دیش و حالا در مقابل پاکستان در سریلانکا بازی خواهند کرد. امیدوارم مسابقات مذکور در آمادگی تیم ملی کشور برای رقابت های بزرگ پیشرو رول عمده و اساسی را بازی کند.))

قابل ذکر است که قبل از این تیم ملی کشور در ماه مارچ سال روان توانسته بود؛ دو در مقابل یک تیم ملی پاکستان را برای نخستین بار در یک سلسله مسابقات بیست آوره بین المللی با شکست مواجه نمايد.