سلسله بازی های یک روزه با پاکستان به تعویق انداخته شد

سلسله بازی های یک روزه‌ی سوپر لیگ شورای بین المللی کرکت بین تیم های افغانستان و پاکستان به دلیل مسائل لوجستیکی و کمبود زمان برای آمادگی، به تعویق انداخته شد. این تصمیم به توافق رهبری ادارات کرکت بورد افغانستان و پاکستان اتخاذ شده است.
سلسله بازی های یک روزه با پاکستان به تعویق انداخته شد

با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و تأثیر نسبی آن بر بازیکنان، به طور متقابل تصمیم گرفته شده است که این سلسله بازی ها در یک زمان مناسب سال آینده میلادی به راه انداخته شود.

داکتر حامد شینواری، رئیس اجرائیوی اداره کرکت بورد افغانستان ضمن قدردانی از حمایت صمیمانه کرکت بورد سریلانکا گفت که افزایش موارد کرونا در سریلانکا همچنین عامل مهمی در تصمیم گیری برای برنامه ریزی مسابقات در جاهای دیگر بود.

آقای شینواری در ادامه افزود: " ما در تلاش برگزاری بازی ها در سریلانکا زمان کافی را برای آمادگی از دست داده ایم. بنابراین، سفر به پاکستان بدون آمادگی در چنین زمان کوتاهی برای بازیکنان ما امکان پذیر نیست."

لازم به ذکر است که سه بازی یک روزه بین هر دو تیم با توجه به این که بخشی از سوپر لیگ شورای بین المللی کرکت است، برای تیم ملی افغانستان مهم پنداشته میشود.