تیم افغان ابدالیان به هدف مسابقات در مقابل عمان به کشور نامبرده سفر میکنند

تیم افغان ابدالیان (تیم الف افغانستان) به هدف دو مسابقه یکروزه و پنج مسابقه بیست آوره در ماه جاری اکتوبر به مسقط پایتخت کشور عمان سفر خواهد کرد، این سفر تیم افغان ابدالیان به تاریخ نهم ماه اکتوبر آغاز و الی ۲۳-ام ماه مذکور ادامه خواهد یافت.
تیم افغان ابدالیان به هدف مسابقات در مقابل عمان به کشور نامبرده سفر میکنند

تیم افغان ابدالیان (تیم الف افغانستان) به هدف دو مسابقه یکروزه و پنج مسابقه بیست آوره در ماه جاری اکتوبر به مسقط پایتخت کشور عمان سفر خواهد کرد، این سفر تیم افغان ابدالیان به تاریخ نهم ماه اکتوبر آغاز و الی ۲۳-ام ماه مذکور ادامه خواهد یافت.

مسابقات متذکره به تصمیم رهبری هر دو بورد کرکت؛ به هدف انکشاف روابط دو کشور، پیشرفت کرکت و همکاری های دوجانبه در آينده، به میزبانی کشور عمان برگذار میشود.

بر اساس جدول زمانی تعین شده؛ دو مسابقه یکروزه به تاریخ های ۱۲ و ۱۵-ام ماه اکتوبر و پنج مسابقه بیست آوره به تاریخ های ۱۷، ۱۸، ۲۰،‌ ۲۱ و ۲۳-ام ماه متذکره در میدان کرکت عمان برگزار خواهد شد.

آقای نصیب خان، رئیس اجراییوي کرکت بورد افغانستان در این رابطه میگوید: ((این برای افغانستان یک افتخار عظیم است که در توسعه کرکت، روابط دو جانبه با کشور های دیگر و پیشرفت کرکت یک رول عمده را ایفا میکنیم. ما متعهد به پیشرفت و انکشاف کریکت هستیم و امیدواریم بازیکنان مان عالی بدرخشند و خاطره خوب از خود بجا بگذارند.))

نامبرده همچنان افزود: ((کشور عمان یکی از کشور های دوست برای افغانستان است و کرکت در کشور متذکره همچون کرکت افغانستان به سرعت در حال رشد است، امید دارم این مسابقات یک گام مثبت دیگر در راستای روابط نیک مان به کشور عمان باشد.))

باید گفت؛ این اولین بار است که مسابقات دوجانبه بین تیم های دو کشور برگزار می شود، امید است در آینده تیم عمان نیز به افغانستان سفر کرده و در همین مسابقات به میزبانی افغانستان شرکت کند.