تیم افغان ابدالیان فردا بازی تمریناتی خویش را در مقابل انگلند لیونز آغاز میکند

تیم افغان ابدالیان فردا سوم ماه دسمبر یک بازی سه روزه تمریناتی را در مقابل تیم انگلند لیونز (تیم الف انگلستان بازی) بازی خواهند نمود. بازی مذکور در ابوظبی امارات متحده عربی از فردا سوم ماه دسمبر آغاز و الی پنجم همین ماه ادامه خواهد یافت.
تیم افغان ابدالیان فردا بازی تمریناتی خویش را در مقابل انگلند لیونز آغاز میکند

تیم افغان ابدالیان فردا سوم ماه دسمبر یک بازی سه روزه تمریناتی را در مقابل تیم انگلند لیونز (تیم الف انگلستان بازی) بازی خواهند نمود. بازی مذکور در ابوظبی امارات متحده عربی از فردا سوم ماه دسمبر آغاز و الی پنجم همین ماه ادامه خواهد یافت.

میزبانی از این مسابقات به دوش هردو تیم خواهد بود، طوریکه مصارف تیم الف انگلستان را بورد کرکت انگلستان و مصارف تیم افغان ابدالیان را بورد کرکت کشور پرداخت خواهد نمود.

آقای میرویس اشرف؛ رئیس عمومی کرکت بورد افغان در این رابطه میگوید: ((ما بهتر دانستیم که از این فرصت استفاده کنیم و در مقابل تیم الف انگلستان یک بازی با توپ سرخ برگذار نمایم که خوشبختانه در آن کامیاب شدیم.))

وی بدین ترتیب افزود، تمرکز ما در حال حاضر بدین است تا بتوانیم به تیم الف کشور مسابقات پشت سر هم در شرایط گوناگون برگذار کنیم تا تیم متذکره با آب و هوا و حالات متفاوت سازگار شوند و به هر نوع مسابقه ملی آماده شوند.

قابل یاد آوریست که این مسابقه سه روزه در امارات متحده عربی بگذار میشود و قبلا تیم افغان ابدالیان پنج مسابقه بیست آوره و دو مسابقه یکروزه را در مقابل عمان بازی نموده بودند.