اداره کرکت بورد برای توسعه هرچه بیشتر بازی در سطح ولایت‌ها مدیر می‌گمارد

اداره کرکت بورد افغانستان(ACB)  به هدف توسعه بیشتر بازی کرکت، هماهنگی بهتر، شفافیت بیشتر و دسترسی بهتر به خدمات برای مردم،  مدیرانی برای پنج ولایت تعین می نماید که ضمن این برای ولایت‌های باقی مانده کارمندانی به سطح افسر تعین کرده است.
اداره کرکت بورد برای توسعه هرچه بیشتر بازی در سطح ولایت‌ها مدیر می‌گمارد

اداره کرکت بورد افغانستان(ACB)  به هدف توسعه بیشتر بازی کرکت، هماهنگی بهتر، شفافیت بیشتر و دسترسی بهتر به خدمات برای مردم،  مدیرانی برای پنج ولایت تعین می نماید که ضمن این برای ولایت‌های باقی مانده کارمندانی به سطح افسر تعین کرده است.

کابل، کندهار، پکتیا، ننگرهار و کندز از جمله ولایت‌های اند که پیش از این تمام امورات آن توسط مسئول زون انجام می شد که از این پس امورات یاد شده از سوی مدیر توسعه کرکت ولایتی تنظیم خواهد شد.

این‌که در گذشته در ساختار سطح زون کارهای مورد نیاز در بخش توسعه و پیشرفت کرکت صورت نگرفته بود، اداره کرکت بورد افغانستان پس از بررسی تصمیم اتخاد نمود که برای توسعه و پیشرفت بازی کرکت در ولایت‌های یاد شده تعینات جدید نماید.

لازم به ذکر است که پنج مدیر یاد شده نخست در ولایت‌های استخدام خواهند شد که سابق مرکز زون ها بودند و بازی کرکت در آن بیشتر مروج است. همچنین در مرحله دوم برای ولایت‌های که کرکت در آن بیشتر بازی می شود نیز مدیرانی توسعه ولایتی گماشته خواهند شد.

همچنین باید گفته شود که الی استخدام مدیران یادشده، تمام امورات این پنج ولایت توسط مدیران زون، و امورات ولایت‌های باقی مانده توسط افسران که مسئولیت امورات ولایت‌های شان را دارند تنظیم خواهد شد.

از این به بعد، مسئولان کرکت ولایت‌ها، به گونه مستقیم با اداره در تماس خواهند بود و گزارش کلیه مشکلات، چالش ها، دستاوردها، پیشرفت، توسعه و امور مالی را مستقیماً با اداره مرکزی در میان می‌گذارند.

مزایای تعین شدن مدیران برای ولایت های یاد شده این خواهد بود که مدیران؛ بازیکنان ولایت‌های مربوطه شان را بر اساس توانایی‌ها، استعداد، دستاوردها و بهترین عملکرد به  گونه مستقیم به اداره مرکزی معرفی می کنند.

همچنین تصمیم منحل ساختن تمام مهمان‌خانه‌ها از سوی اداره کرکت بورد افغانستان به هدف جلوگیری از مصارف گزاف گرفته شده است.

قابل یادآوری است که در بیشتر ولایت‌ها بازی کرکت شکل موسمی دارد و تمام سال دادن کرایه مهمان خانه ها مصرف بیجا است که پس از این برای تورنمنت ها و بازی ها، مهمانخانه به کرایه گرفته خواهد شد که این تصمیم برای جلوگیری از مصارف بیجا اتخاذ شده است.

گفتنی است، تمام افرادی که واجد شرایط این پست ها هستند از جمله مدیران فعلی ولایت ها می توانند درخواست های خود را با اداره مرکزی به اشتراک بگذارند.