حمایت مالی عمومی بین شرکت سوپر کولا و کرکت بورد افغانستان تمدید شد

مقامات کرکت بورد افغانستان و شرکت سوپر کولا با تمدید قرارداد امضا شده برای حمایت مالی عمومی مسابقات داخلی و بین المللی افغانستان موافقت کردند. بر اساس توافقنامه مذکور، شرکت سوپر کولا به حمایت مالی تیم ملی کرکت افغانستان و مسابقات داخلی کشور تا پایان سال جاری ادامه خواهد داد.
حمایت مالی عمومی بین شرکت سوپر کولا و کرکت بورد افغانستان تمدید شد

مقامات کرکت بورد افغانستان و شرکت سوپر کولا با تمدید قرارداد امضا شده برای حمایت مالی عمومی مسابقات داخلی و بین المللی افغانستان موافقت کردند. بر اساس توافقنامه مذکور، شرکت سوپر کولا به حمایت مالی تیم ملی کرکت افغانستان و مسابقات داخلی کشور تا پایان سال جاری ادامه خواهد داد.

این توافقنامه امروز بین آقای نصیب خان رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان و شهاب قناویزیان رئیس اجرایی شرکت سوپر کولا به امضا رسید. در این دیدار دو طرف ضمن تشکر از توافقنامه امضا شده، تاکید کردند که این مشارکت پایدار و بلندمدت خواهد بود.

رئیس اجرائیه کرکت بورد افغانستان پس از امضای این موافقتنامه گفت: ((مایه خرسندی است که موافقتنامه حمایت مالی عمومی را که با شرکت ملی ما سوپر کولا در کشورمان امضا شده است، تمدید کرده و این همکاری را ادامه می‌دهیم. از مقامت شرکت متذکره برای ادامه ی همکاری های شان ابراز تشکری مینمایم))

وی همچنان گفت که در نتیجه گفتگو های دو جانبه با شرکت سوپر کولا، موافقت این شرکت را به دست آورده ایم که به همین دلیل موافقتنامه حمایت مالی عمومی که با کرکت بورد افغانستان تمدید میشود.

پس از آن جناب آقای قناویزیان مدیر اجرایی شرکت سوپر کولا از تمدید قرارداد با کرکت بورد افغانستان ابراز خرسندی نمود. وی گفت: ((ما خوشحالیم که این همکاری را با کرکت بورد افغانستان ادامه می دهیم. این مایه افتخار شرکت سوپر کولا است که مسئولیت حمایت مالی از قهرمانان ملی خود در میدان های بین المللی را بر عهده دارد. ما به این امر متعهد هستیم تا حمایت از ملی پوشان افغان را تا دیر های دیر به عهده داشته باشیم.))

آقای قناویزیان همچنین افزود که قهرمانان افغانستان قهرمانان اصلی و پرافتخار این کشور هستند که با پیروزی های اخیر خود توجه جهانیان را به خود جلب کرده و تیم های بزرگ در بازی کرکت را که سال تجربه این بازی را دارند، شکست داده اند.

در این نشست که در کرکت بورد افغانستان برگزار شد، مسوولان ادارات بازاریابی دو طرف نیز حضور داشتند. در پایان این نشست آقای نصیب خان رییس اجرایی کرکت بورد افغانستان لباس های امضا شده بازیکنان تیم ملی را به آقای قناویزیان رییس اجرایی شرکت سوپر کولا تقدیم کرد.

شایان ذکر است که بر اساس توافقنامه مذکور، شرکت سوپر کولا از تیم ملی افغانستان در مسابقات داخلی کرکت، لیگ کرکت شپگیزه، لیست ای، بازی های پیشرو با پاکستان، جام ملت های آسیا و جام جهانی پنجاه آوره حمایت مالی خواهد کرد.