گراهام تورپ به عنوان سرمربی تیم ملی افغانستان گماشته شد

گراهام تورپ بازیکن سابق تیم ملی انگلیس به عنوان سرمربی جدید تیم ملی افغانستان گماشته شد که بزودی با ملی پوشان افغان یکجا شده و به کارش آغاز خواهد کرد.
گراهام تورپ به عنوان سرمربی تیم ملی افغانستان گماشته شد

گراهام تورپ بازیکن سابق تیم ملی انگلیس به عنوان سرمربی جدید تیم ملی افغانستان گماشته شد که بزودی با ملی پوشان افغان یکجا شده و به کارش آغاز خواهد کرد.

گراهام از ۱۹۸۷ تا سال ۲۰۰۲ میلادی در بازی های ملی و بین المللی از کشورش نمایندگی کرده و توانسته در ۱۰۰ بازی تست ۶۷۴۴ دوش و در ۸۲ بازی یک روزه بین المللی ۲۳۸۰ دوش انجام دهد. آقای گراهام ۳۴۱ بازی کانتی و همچنین ۳۵۴ بازی لیست ای انجام داده است.

علاوه بر این، آقای گراهام تجربه خوب مربیگری نیز دارد و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ میلادی در کرکت بورد انگلستان و ولز به عنوان مربی کرکت داخلی خدمت کرده است.

گراهام همچنین از ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ تا جنوری سال ۲۰۲۲ به عنوان کمک مربی تیم ملی انگلیس و از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۹ میلادی به عنوان مربی توپزنی تیم ملی کشورش ایفای وظیفه کرده است.

او همچنین از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ میلادی با تیم ولز و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ میلادی در کرکت داخلی انگلیس به عنوان مربی حرفه ای کار کرده است.

لازم به ذکر است که موصوف تا درجه سوم مربیگری آموزش دیده و اکنون مصروف فراگیری دروس درجه چهارم مربیگری است.