اجی جدیجا منحیث مشاور مربی تیم ملی کرکت افغانستان مقرر شد

کریکت بورد افغانستان اجی جدیجا؛ کپتان و توپزن اسبق تیم ملی کریکت هندوستان را منحیث مشاور مربی ملی پوشان افغان برای جام جهانی کرکت سال روان انتخاب کرده است.
اجی جدیجا منحیث مشاور مربی تیم ملی کرکت افغانستان مقرر شد

کریکت بورد افغانستان اجی جدیجا؛ کپتان و توپزن اسبق تیم ملی کریکت هندوستان را منحیث مشاور مربی ملی پوشان افغان برای جام جهانی کرکت سال روان انتخاب کرده است.

اجی جدیجا توپزن تیم ملی کشور هندوستان در فبروری سال ۱۹۷۱م در ایالت گجرات کشور متذکره چشم به جهان گشوده است. آقای جدیجا از سال ۱۹۹۲م الی ۲۰۰۰م به نفع تیم ملی کشور هندوستان بازی کرده است، در این دوران از خود کارنامه های خوبی بجا گذشته است و دستاورد های زیادی دارد.

نامبرده برای هند در ۱۵ مسابقه تست ۵۷۵ دوش و در یک ۱۹۶ بازی یکروزه بین المللی ۵۳۵۹ دوش بدست آورده است، وی در طول این مسبقات ۶ صد دوش و ۳۴ پنجاه دوش دارد. همچنان جدیجا در ۱۱۱ بازی فرست کلاس ۸۱۰۰ دوش و در ۲۹۱ بازی لست ای ۸۳۰۴ دوش بدست آورده است و نامبرده در بازی های فرست کلاس و لست ای ۳۱ صد دوش و ۸۸ پنجاه دوش دارد.

جدیجا در ۱۳ بازی بین المللی کاپیتان تیم ملی کشور هندوستان بوده است و از این میان ۸ بازی را برده و ۵ بازی آنرا واگذرا نموده است. جدیجا در بازی های داخلی (رانجی ترافی) کشور هندوستان منحیث کاپیتان تیم دهلی با تیم متذکره یکجا بوده است و تجارب زیادی در این زمینه دارد. قابل یادآوریست که تیم ملی کشور نخستین بازی خویش در جام جهانی سال روان را به تاریخ هفتم اکتوبر مقابل بنگله دیش بازی خواهد کرد.