کرکت بورد افغانستان حقوق رسانه ای سلسله مسابقات بیست آوره میان افغانستان و پاکستان را به شرکت مدیریت سپورتی فایر بیرد اعطا کرد

کرکت بورد افغانستان حقوق رسانه ای، حامیان مالی میدان و تهیه تکت های سلسله مسابقات بیست آوره مقابل پاکستان به میزبانی افغانستان را که قرار است از ۲۴ مارچ ماه جاری آغاز شود به شرکت مدیریت سپورتی فایر بیرد اعطا نمود.
کرکت بورد افغانستان حقوق رسانه ای سلسله مسابقات بیست آوره میان افغانستان و پاکستان را به شرکت مدیریت سپورتی فایر بیرد اعطا کرد

کرکت بورد افغانستان حقوق رسانه ای سلسله مسابقات بیست آوره میان افغانستان و پاکستان را به شرکت مدیریت سپورتی فایر بیرد اعطا کرد
 
کرکت بورد افغانستان حقوق رسانه ای، حامیان مالی میدان و تهیه تکت های سلسله مسابقات بیست آوره مقابل پاکستان به میزبانی افغانستان را که قرار است از ۲۴ مارچ ماه جاری آغاز شود به شرکت مدیریت سپورتی فایر بیرد اعطا نمود.

شرکت مدیریت سپورتی فایر بیرد  که شاخه از سمسکارا انترتینمنت میباشد، پس زمینه کاری عالی در تهیه نمودن خدمات حامی مالی و رسانه ای دارد. کرکت بورد افغانستان مطمین است که این مشارکت، تصویر کرکت افغانستان را به سطح بین المللی بالا خواهد برد. تجربه و تخصص شرکت مدیریت سپورتی فایر بیرد در زمینه خدمات فوق الذکر؛ کرکت بورد افغانستان را قادر به تهیه نمودن خدمات به سطح جهانی در سلسله مسابقات آینده مقابل پاکستان، خواهد نمود.

 آقای نصیب خان، رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان در این زمینه میگوید: (( خوشحال هستیم که برای سلسله مسابقات آینده مقابل پاکستان با شرکت مدیریت سپورتی فایر بیرد همکاری داریم.)) وی افزود : ((ما امیدواریم که در آینده نیز با شرکت مدیریت سپورتی فایر بیرد مشارکت های طولانی مدت و موثر داشته باشیم که با استفاده از آن به هواداران کرکت افغانستان در سطح جهان خدمات نشراتی عالی ارائه نمایم.))

آقای دیپک جاسوانی،‌ موسس شرکت مدیریت سپورتی فایر بیرد در مورد مشارکت با کرکت بورد افغانستان اظهار خوشنودی نموده و گفت: (( تیم ما متعهد به بالا بردن کیفیت و نشر عالی مسابقات پیشرو در سطح جهانی بوده و ما تضمین میکنیم که کرکت افغانستان و بازیکنان آنرا را در معرض دید حد اکثر مخاطبین آن قرار خواهیم داد و آنرا به سطح بین المللی تبلیغ خواهیم کرد. ما مشتاقانه منتظر یک همکاری موفق ومداوم با کرکت بورد افغانستان هستیم.))

 از ۲۴ الی ۲۷ ماه جاری، افغانستان در یک سلسله مسابقات بیست آوره میزبان تیم ملی پاکستان در شار‌جهٔ امارات متحده عربی است. قابل یادآوریست که برای نخستین بار کرکت بورد افغانستان حقوق رسانه ای یکی از سلسله مسابقات خویش را به شرکت مدیریت سپورتی فایر بیرد  واگذار میکند.