نشست ویژه ای میان اعضای بورد کرکت بورد افغانستان برگزار شد

کرکت بورد افغانستان امروز شاهد یک جلسه مشورتی ویژه میان اعضای بورد این اداره بود که در آن در مورد فعالیت ها و برنامه های اخیر و همچنین در رابطه به لغوه سه مسابقه بین المللی یک روزه از سوی استرالیا بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
نشست ویژه ای میان اعضای بورد کرکت بورد افغانستان برگزار شد

کرکت بورد افغانستان امروز شاهد یک جلسه مشورتی ویژه میان اعضای بورد این اداره بود که در آن در مورد فعالیت ها و برنامه های اخیر و همچنین در رابطه به لغوه سه مسابقه بین المللی یک روزه از سوی استرالیا بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این دیدار محترم میرویس اشرف رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان که رهبری این جلسه را بر عهده داشت گفت؛ این اداره فعالیت ها و برنامه های بسیار عالی برای رشد و توسعه کرکت در کشور دارد که با عملی نمودن آن کرکت افغانستان در سال روان قویتر از پیش خواهد شد.

آقای اشرف همچنان در مورد بازی های لغوه شده از سوی کشور آسترالیا افزود که استرالیا یک کشور قوی در جهان کرکت است که اکثراً از کرکت بورد افغانستان در زمینه های مختلف حمایت کرده است. اینکه آنها سه بازی یک روزه با تیم افغانستان را لغو کرده اند، موقف خود را با بورد مذکور و شورای بین المللی کریکت در این رابطه به اشتراک گذاشته است.

همچنان آقای میرویس اشرف گفت که کرکت بورد افغانستان همواره به دنبال روابط گسترده و دوستانه با کشورهای عضو شورای بین المللی کرکت است و همچنین از تمامی کشورهایی که همواره در زمینه های مرتبط با افغانستان همکاری داشته اند تشکر می کند.

علاوه بر این، اعضای دیگر بورد نیز دیدگاه های خود را در این زمینه ارائه کردند و به گفته آنان، کرکت یکی از بازی ها در افغانستان است که با آن امید و شادی همه شهروندان از هر طبقه؛ زنان، کودکان، نوجوانان و محاسن سفیدان پیوند خورده است و همه مردم افغانستان از هر گروه و طبقه با آن علاقمندی خاصی دارند.

به گفته آنها، مردم افغانستان به قدری  به بازی کرکت علاقه دارند که حتی بیشتر اوقات برای موفقیت و پیروزی بازیکنان روزه گرفته و دعا می کنند، آنها همیشه برد تیم کشور شان را جشن گرفته اند. در صورت که به این خوشی آنها ضرری برسند، پس در حق این قشر هم یک جفای بزرگ خواهد بود.

اعضای بورد افزودند: ((بعضی از مسوولین و اعضای کابینه امارت اسلامی افغانستان که نظریات شان را در رسانه ها و رسانه های اجتماعی مطرح کرده اند، به این باورند که رهبری شان به شمول حقوق زنان در هر زمینه بعد از ترتیب پالیسی ها و اصول برای همه موارد تعریف مشخص خواهند داشت.))

اعضای بورد همچنین گفتند که از اثر اختلاف در پالیسی ها و رقابت میان دولتها نباید کریکت و ورزش متأثر شود، بخاطری که ضرر این کار به ملتها وارد می‌شود.

آنها افزودند؛ کشوری که در مدت زمان بسیار کوتاهی در زمینه کرکت پیشرفت های زیاد و چشمگیری داشته است و در ضمن همه مردم آن علاقه خاصی به این بازی دارند، به نوعی جنایت ضد بشریت خواهد بود که به این شور و هیجان آنها ضرر وارد شود.

در اخیر بار دیگر تمامی اعضای کرکت بورد افغانستان تاکید کردند که کرکت بورد افغانستان باید با تمام اعضای شورای بین المللی کرکت روابط نزدیک داشته باشد و امیدوارند که کشورهای دیگر نیز مانند همیشه با تیم افغانستان همکاری کنند و کرکت را از سیاست دور نگهدارند. 

شایان ذکر است که در این دیدار آقای میرویس اشرف رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان که ریاست بورد را نیز بر عهده دارد، آقای احمد خالد حاتم رییس پوهنتون کاردان، آقای آتیلا کامگار معاون شرکت هوایی کام ایر، آقای رحمت الحاق فضیل معین مالی و اداری وزارت خارجه، آقای خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت افغانستان، آقای الله داد نوری معاون فنی و تخنیکی کرکت بورد و آقای رئیس احمدزی معاون مربی کرکت بورد بعنوان اعضای بورد اشتراک داشتند.

روی همرفته در نشست متذکره محترم نصیب خان رئیس اجرائیه کرکت بورد افغانستان و سایر مقامات ذیربط نیز به نوبه خود نظریات شان را در این نشست مطرح کردند.