تفاهمنامه همکاری درازمدت میان اداره کرکت بورد و تلویزیون ملی افغانستان به امضا رسید

مسئولان اداره کرکت بورد و رادیو تلویزیون ملی افغانستان امروز طی مراسم بزرگی، تفاهمنامه تنظیم کننده عمومی لیگ برتر کرکت افغانستان را به امضا رساندند که طی آن هردو اداره به مدت ده سال در این زمینه با همدیگر همکاری خواهند کرد.
تفاهمنامه همکاری درازمدت میان اداره کرکت بورد و تلویزیون ملی افغانستان به امضا رسید

فرهان یوسفزی رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان در این مراسم گفت، تلویزیون ملی افغانستان و اداره کرکت بورد اهداف مشترک دارند، بدون شک همکاری این دو اداره ملی دست آورد های بیشتر خواهد داشت.
به گفته آقای یوسفزی: ((ما از تلویزیون ملی خاطره خوب داریم و رادیو تلویزیون ملی افغانستان پس از این دوست استراتیژیک و درازمدت ما خواهد بود که کرکت افغانستان از این تلویزیون معتبر افغانستان به گونه بهتر به جهانیان نشان داده خواهد شد.))
رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان گفت: (( همچنان باید اعلام کنم که لیگ برتر کرکت افغانستان از سوی سازمان جهانی کرکت شفاف خوانده شده و به اداره کرکت بورد افغانستان اجازه برگزاری این لیگ داده شده است و ما لیگ برتر کرکت را به شکل بهتر آن برگزار خواهیم کرد.))
آقای یوسفزی افزود(( تلویزیون ملی یک همکار استراتیژیک ما خواهد بود و اینجا موضوع برنامه ها مطرح نیست، بلکه در زمینه های حمایت کنندهای مالی و دیگر بخش های مرتبط نیز همکار می باشیم، پس از این دو اداره با شریک ساختن تجارب تیم ملی کرکت افغانستان را به گونه بهتر به جهانیان معرفی خواهند کرد.))
همچنان محترم اسماعیل میاخیل رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان گفت، پس از این اداره کرکت بورد افغانستان دوست استراتیژیک و همکار درازمدت ما خواهد بود که امروز با امضای تفاهمنامه لیگ برتر کرکت و لیگ شپگیزه، کرکت افغانستان را پیشرفت و رشد خواهیم داد.
آقای میاخیل گفت: (( بازیکنان تیم کرکت افغانستان نه تنها در کشور بلکه در تمام دنیا پرچم افغانستان را به اهتزاز در آورده اند و به همین اساس امروز سند های لیگ شپگیزه و لیگ برتر کرکت برای امضا آماده شده است که این خود برای همه یک موفقیت و دست آورد بزرگ است.))
موصوف افزود، ما از دیر زمان تلاش داشتیم که میان این دو اداره سند همکاری درازمدت به امضا برسد به همین دلیل از همکاری محترم فرهان یوسفزی و تمام همکاران در اداره کرکت بورد تشکری می نمایم که به این خواست ما جامه عمل پوشاندند.
اضغر افغان کپتان تیم ملی افغانستان نیز در این مراسم صحبت کرد به گفته وی، جای خرسندی است که سند تنظیم کننده عمومی لیگ برتر کرکت با تلویزیون ملی افغانستان به امضا میرسد و این یک دست آورد بزرگ است.
وی گفت: (( بدون شک لیگ برتر کرکت برای کرکت افغانستان در بخش های تخنیکی و مالی موثر است که بهترین نمونه آن برگزاری فصل نخست لیگ برتر بود که پس از آن تیم ملی افغانستان در جام آسیا بسیار خوب درخشید و با دوام بازی های لیگ یاد شده میتوانیم تیم های بزرگ جهان را شکست بدهیم چراکه در این بازی ها تجارب شریک می شوند و توانایی های بازیکنان بیشتر می شود.))
سند تفاهمنامه یادشده در اخیر این مراسم میان رهبری هردو اداره با حضور محترم رحیمی رئیس عمومی المپیک و اجمل غنی مشاور رئیس جمهور غنی در امور ورزش و دیگر مقام های حکومتی به امضا رسید.
گفتنی است که این تفاهمنامه همکاری برای مدت ده سال بین این دو اداره قابل تطبیق خواهد بود که از سال ۲۰۲۱ آغاز و الی سال ۲۰۳۱ دوام خواهد کرد.