تیمهای نورستان مقابل زابل و بغلان مقابل کوچیان رقابت انجام دادند

در سلسله مسابقات درجه دوم ولایتی چلنج کپ در سومین روز تیم بغلان مقابل تیم کوچی ها و تیم نورستان مقابل تیم زابل رقابت کردند که در نتیجه تیم بغلان تیم مقابل را به تفاوت ۲۳ دوش، درحالیکه نورستان تیم زابل را به تفاوت شش ویکت با شکست مواجه نمود و خود را به سرحد پیروزی رساند.
تیمهای نورستان مقابل زابل و بغلان مقابل کوچیان رقابت انجام دادند

در سلسله مسابقات درجه دوم ولایتی چلنج کپ در سومین روز تیم بغلان مقابل تیم کوچی ها و تیم نورستان مقابل تیم زابل رقابت کردند که در نتیجه تیم بغلان تیم مقابل را به تفاوت ۲۳ دوش، درحالیکه نورستان تیم زابل را به تفاوت شش ویکت با شکست مواجه نمود و خود را به سرحد پیروزی رساند.

در این بازی تیمهای بغلان و کوچی در استدیوم غازی امان الله خان ولایت ننگرهار به مصاف هم رفتند که نخست تیم بغلان با انجام دادن نوبت توپزنی از تیم مقابل ۲۶۷ دوش کسب کرد که از جمله آن جاوید ۷۱ دوش، رحمت و عبدالباسط هر کدام ۳۳ دوش انجام دادند. درحالیکه از میان توپ اندازان تیم کوچیان عثمان غنی و محمد یوسف هر کدام سه-سه ویکت تیم مقابل را بدست آوردند.

اما تیم کوچیان در نوبت توپزنی خود نتوانست تا هدف تیم بغلان را بدست آورد که تیم بغلان به تفاوت ۲۳ دوش تیم مقابل را با شکست مواجه کرد. به نماینده گی توپزنان تیم کوچی ها مجید عالم ۶۳ و الله نور ۴۷ دوش بدست آوردند، اما همه بازیکنانش را در آور ۴۸م از دست دادند. این درحالی است که توپ اندازان تیم بغلان خوب درخشیدند و از جمله آنها ننگیال سه و رحمت و عبدالباسط هر کدام دو ویکت تیم مقابل را بدست آوردند و تیم بغلان را به سرحد پیروزی رساند. اما این درحالی است که تیم نورستان در استدیوم کرکت خوست تیم مقابل زابل را در آور ۴۶،۲م از میدان خارج کرد و در نتیجه پیروزی امروزی را از آن خود نمود.

از جمله توپزنان زابل عبدالنافع از ۱۰۰ توپ ۷۴ دوش، علی احمد از ۲۴ توپ ۱۷ دوش و نظیف الله از ۲۷ توپ ۱۹ دوش را به نفع تیم خود کسب کردند. در مقابل از میان توپ اندازان نورستان در ده آور ۳۷ دوش از دست داده، چهار بازیکن تیم مقابل را از میدان خارج کردند که برعلاوه وی؛ نور عزیز در ۱۰ آور با از دست دادن ۲۵ دوش دو بازیکن و عابدمحمد، عارف خان و عبدالرحمن ویکتهای یک-یک بازیکن تیم مقابل را بدست آوردند و پیروزی امروزی را به نفع تیم خود ثبت کرد. در نتیجه نصیرخان جایزه بازیکن برتر مسابقه امروزی را کسب کرد که در ۱۰ آور ۳۷ دوش از دست داده چهار بازیکن را میدان خارج و ۲۴ دوش نیز انجام داده بود.

قابل یادآوری است که فردا در میدان غازی امان الله خان ولایت ننگرهار تیمهای فراه و میدان وردک به مصاف هم میرود در حالیکه در استدیوم خوست تیمهای پکتیا و فاریاف با همدیگر مواجه خواهند شد.