مسئولان و بازیکنان کرکت افغانستان با رئیس دفتر رئیس الوزراء دیدار کردند

مسوولان و بازیکنان کرکت بورد افغانستان امروز طی دیداری با جناب آقای داکتر عبدالواسع رئیس دفتر جلالتمآب رئیس الوزراء ا.ا.ا افغانستان دیدار کردند و به گفته ایشان؛ بدون شک، بازیکنان کریکت همیشه به بهترین نوع آن از کشور نمایندگی کرده اند.
مسئولان و بازیکنان کرکت افغانستان با رئیس دفتر رئیس الوزراء دیدار کردند

مسوولان و بازیکنان کرکت بورد افغانستان امروز طی دیداری با جناب آقای داکتر عبدالواسع رئیس دفتر جلالتمآب رئیس الوزراء ا.ا.ا افغانستان دیدار کردند و به گفته ایشان؛ بدون شک، بازیکنان کریکت همیشه به بهترین نوع آن از کشور نمایندگی کرده اند.

آقای داکتر عبدالواسع در این دیدار خطاب به بازیکنان و مسئولین گفت که پس از بیست سال جنگ، مردم ما به آرامش و رفاه نیاز دارند، بدون شک برای تحقق این امر کرکت افغانستان رول عمده را بازی نموده و تصویر خوبی از کشور ارائه کرده است، به همین دلیل تحت حمایت مسوولین امارت اسلامی افغانستان است. و این حمایت برای همیشه خواهد بود، زیرا کسانی که برای پیشرفت و ترقی افغانستان گام برمی دارند، ا.ا.ا با آنها است.

وی همچنین افزود: "همیشه منافع ملی را در اولویت قرار دهید و وحدت را بین خود حفظ کنید، زیرا با این کار مردم نیز خوشحال می شوند. شما در دو جام بزرگ اخیر به خوبی نماینده افغانستان بوده اید. شما برای موفقیت صد در صد تلاش خویش را به خرچ دادید. اما طبیعی است که برد و باخت بخشی از بازی است. نا امید نشوید، موفقیت های زیادی نصیب تان خواهد شد." 

به گفته آقای عبدالواسع، این اولین بار در تاریخ کرکت افغانستان است که یک ورزشکار، یک شخصیت حرفه ای و آگاه به عنوان رئیس عمومی به این اداره معرفی می شود، زیرا باید به صدای شما گوش دهد و زبان شما بفهمد. به طوری که تمام مشکلات که در کرکت افغانستان وجود داشت باید با مدیریت بهتر برطرف شود.

همچنان در این نشست به نمایندگی از کرکت بورد افغانستان، رئیس اجرائیه آقای نصیب خان صحبت کرد که به گفته ی وی، امارت اسلامی افغانستان در شرایط بسیار سخت از اداره کرکت بورد حمایت کرده و در همه حال در زمینه های مربوطه همکاری کامل داشته است.

آقای نصیب خان به شرکت کنندگان در این نشست گفت: "در سال گذشته تغییرات مثبت زیادی در زمینه های اداری، فنی و تیمی ایجاد کردیم که با استقبال گسترده هموطنان مواجه شد. معرفی نمایندگان جدید برای ولایات و برگذاری بازی ها و سلسله بازی ها بدون هیچ مانع و مشکلی در سفر بازیکنان؛ بدون شک از موارد ایست که در ان حمایت ا.ا.ا با ما بوده است و به همینن دلیل ما از ایشان از صمیم قلب سپاسگزایم. "

وی افزود ا.ا.ا  ما را یک بورد مستقل معرفی کرد که عضویت آن را تجار ملی، سرمایه گذاران و کارشناسان کرکت دارند که این همکاری باید ادامه یابد تا اداره بتواند به اهداف مثبتی که در نظر دارد دست یابد.

علاوه بر این، کاپیتان تیم ملی آقای حشمت شهیدی نیز صحبت کرد و از دولت سپاس گذاری نمود که در شرایط بسیار سخت با کرکت بورد همکاری کامل داشته، نمونه خوب آن را میتوان معرفی یک بازیکن و شخص مسلکی در پست ریاست عمومی این اداره عنوان کرد.  وی افزود که امیدوار است ا.ا.ا رهبری فعلی را بیشتر حمایت کند تا اداره بتواند تک تک به تمام اهداف خود دست یابد.