اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد نصب جال احاطوی در میدان ورزشی نجیب الله ترکی ولایت ننګرهار

Construction | 2023-10-07

بر بنیاد پالیسی اداره کرکت بورد افغانستان به اطلاع عموم رسانیده می شود که اداره کرکت بورد افغانستان در نظر دارد قرارداد (نصب جال احاطوی در میدان ورزشی نجیب الله ترکی ولایت ننګرهار( تحت شماره داوطلبی (ACB/ICC/PRO/W/ FACILITY & TURF MANAGMENT/2023/AFG/NCB-014) را به شرکت محترم ساختمانی آرین احمدزی دارنده جواز شماره (D-51570) به قیمت مجموعی ۱۰۵۷۲۰۰ افغانی (یک میلیون و هفتاد و پنج هزارو دو صد افغانی) اعطا نموده است.

تاریخ پوست 2023-10-03 تاریخ بسته شدن 2023-10-07
دسته بندی Construction title.type Construction

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بر بنیاد پالیسی اداره کرکت بورد افغانستان به اطلاع عموم رسانیده می شود که اداره کرکت بورد افغانستان در نظر دارد قرارداد (نصب جال احاطوی در میدان ورزشی نجیب الله ترکی ولایت ننګرهار( تحت شماره داوطلبی (ACB/ICC/PRO/W/ FACILITY & TURF MANAGMENT/2023/AFG/NCB-014) را به شرکت محترم ساختمانی آرین احمدزی دارنده جواز شماره (D-51570) به قیمت مجموعی ۱۰۵۷۲۰۰ افغانی (یک میلیون و هفتاد و پنج هزارو دو صد افغانی) اعطا نموده است.

اشخاص حقوقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی یکشنبه مورخ  ۷ اکټوبر سال ۲۰۲۳ ساعت ۱۰ قبل از ظهر طور کتبی توآم با دلایل موجه آن به ریاست کرکت بورد افغانستان مدیریت تدارکات، کابل افغانستان طبق پالیسی تدارکات ارایئه نمایند.

نوت: داوطلبان می توانند بر علاوه آدرس فوق، شکایت خویش را طی میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به ایمیل آدرس (Procurement.manager@afghancricket.af) نیز درج نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد خواهد شد.

اداره کرکت بورد افغانستان