تیمهای فاریاب و کوچیان در روز پنجم مسابقات درجه دوم پیروزی را از آن خود کردند

در روز پنجم سلسله مسابقات درجه دوم ولایتی تیم کوچیان تیم فراه را با شکست مواجه نمود و همچنان تیم فاریاب از نورستان پیروزی از آن خود کرد.
تیمهای فاریاب و کوچیان در روز پنجم مسابقات درجه دوم پیروزی را از آن خود کردند

در روز پنجم سلسله مسابقات درجه دوم ولایتی تیم کوچیان تیم فراه را با شکست مواجه نمود و همچنان تیم فاریاب از نورستان پیروزی از آن خود کرد.

تیم کوچیان با انجام دادن توپزنی در همه ۵۰ آور با از دست دادن پنج بازیکن خود به تیم فراه ۲۸۲ دوش هدف تعین نمود که از جمله توپزنان این تیم مجید عالم ۷۶، خیرالله ۵۲ و شیر موسی زی ۵۰ دوش به نفع تیم خود انجام دادند، از سوی دیگر از میان توپ اندازان فراه عبدالرازق سه، احمدضیاء و بریال هرکدام یک ویکت را به دست آوردند.

بعداً تیم فراه در نوبت توپزنی خود که با از دست دادن همه بازیکنان خود فقط ۱۸۴ دوش انجام داد و از تیم کوچیان به تفاوت ۹۷ دوش شکست پذیرفت. به نماینده گی توپزنان فراه عین الدین کاکر ۴۶ و سمیع الله ۲۱ دوش انجام دادند، اما از جمله توپ اندازان کوچیان یوسف سه، عظیم عادل دو و خیرالله یک بازیکن تیم مقابل را از میدان خارج کردند.

همچنان در رقابت دوم که میان نورستان و فاریاب انجام شد، تیم نورستان با از دست دادن همه بازیکنان ۲۲۹ دوش هدف تعین کرد که از جمله عابد محمدی و زاهد سلیمی هر کدام ۵۶ و نقیب الله ۴۶ دوش انجام دادند. به نماینده گی توپ اندازان فاریاب فضل ځاځی ۵، زاهد زاخیل و هدایت الله هر کدام دو بازیکن تیم مقابل را از میدان خارج کردند.

این درحالی است که تیم فاریاب هدف تعین شده را در آور ۴۹،۳م با از دست دادن هفت بازیکن بدست آورد و تیم نورستان را به تفاوت سه ویکت با شکست مواجه کرد و با این به مسابقات درجه اول ولایتی راه یافت. از جمله توپزنان فاریاب اعجاز احمد ۶۳، زاهد زاخیل ۳۸ و هدایت الله ۳۱ دوش به نفع تیم خود انجام دادند که برای تیم نورستان در بخش توپ اندازی انورخان دو، نورعزیز، ناصرخان، حیات الله، عابد محمدی و عارف خان هر کدام یک ویکت بدست آوردند.

قابل یادآوری است که در روز ششم سلسله مسابقات درجه دوم ولایتی فردا تیمهای پکتیا و زابل در میدان کرکت ولایت خوست و بغلان و میدان وردگ در میدان کرکت غازی امان الله خان ولایت ننگرهار به مصاف هم خواهند رفت.