تفاهم نامه همکاری بین کریکت بورد های افغانستان و امارات متحده عربی امضا شد

تفاهم نامه پنج ساله برای همکاری های همه جانبه میان کریکت بورد های افغانستان و امارات متحده عربی امضا شد که به اساس این تفاهم نامه درمدت زمان متذکره تیم افغانستان هر سال با تیم ملی کشور امارات سه مسابقه بیست آوره برگذارمیکند. در بدل این مسابقات  کریکت بورد افغانستان بدون هزینه؛ در کشور امارات متحده عربی از مسابقات خویش میزبانی میکند، همچنان به اساس این تفاهم نامه سهولت در دریافت ویزه کشور متذکره ایجاد شده است که در بخش پس انداز پول یک دستاورد بزرگ است.
تفاهم نامه همکاری بین کریکت بورد های افغانستان و امارات متحده عربی امضا شد

تفاهم نامه پنج ساله برای همکاری های همه جانبه میان کریکت بورد های افغانستان و امارات متحده عربی امضا شد که به اساس این تفاهم نامه درمدت زمان متذکره تیم افغانستان هر سال با تیم ملی کشور امارات سه مسابقه بیست آوره برگذارمیکند. در بدل این مسابقات  کریکت بورد افغانستان بدون هزینه؛ در کشور امارات متحده عربی از مسابقات خویش میزبانی میکند، همچنان به اساس این تفاهم نامه سهولت در دریافت ویزه کشور متذکره ایجاد شده است که در بخش پس انداز پول یک دستاورد بزرگ است.

علاوه بر این، امارات متحده عربی دفتری را در مجموعه ورزشی این کشور در اختیار کرکت بورد افغانستان قرار داده و در زمینه بازاریابی و حمایت مالی نیز کمک و همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.

همچنین بر اساس این توافقنامه، کرکت بورد امارات متحده عربی برای کرکت بورد افغانستان در جریان بازی هایی که به میزبانی افغانستان برگزار می شود در بخش دریافت ویزا برای مسئولان و بازیکنان تیم ملی کشور تسهیل خواهند کرد.

رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان آقای نصیب خان می گوید که این یک توافقنامه مملو از دستاوردهای بزرگ ایست که بر اساس آن هر دو تیم به بهترین نحو سود می برند و پل بسیار خوبی برای همکاری های دو جانبه است.

آقای نصیب خان افزود: "این قرارداد به مدت پنج سال امضا شده است و ما هر سال سه مسابقه بیست آوره را با کریکت بورد امارات متحده عربی برگزار خواهیم کرد، در بدل این مسابقات از ما فیس اجازه مسابقات اخذ نخواهد شد که قبل از این یک رقم انگفت خرچ این موضوع میشد. همچنان در جریان بازی های که در این کشور از آن میزبانی خواهیم کرد در اخذ ویزا سهولت ایجاد خواهد شد، روی همرفته در مجموعه ورزشی این کشور برای کرکت بورد افغانستان یک دفتر تخصیص داده خواهد شد و با بخش بازاریابی کرکت بورد افغانستان همکاری های لازم صورت خواهد گرفت."

آقای نصیب خان افزود: "قبل از این ما چنین مکان مشخصی برای میزبانی سایر تیم ها نداشتیم. اکنون که این قرارداد همکاری را با کریکت بورد امارات متحده عربی امضا کرده ایم، مطمئن هستیم که می توانیم از سایر تیم ها در این کشور به خوبی میزبانی کنیم."

علاوه بر این، مسئولان کرکت بورد امارات متحده عربی نیز ابراز خوشحالی کردند و گفتند که از امضای این تفاهم نامه با کرکت بورد افغانستان خوشحال هستند. این اقدام نوید خوبی برای همکاری های دوجانبه بوده و در برگذاری بازی ها و در بسیاری از زمینه های دیگر سهولت ایجاد خواهد کرد.

قابل ذکر است که امضای این تفاهم نامه کمک شایانی به کرکت بورد افغانستان در ایجاد مکان امن و قابل دسترس برای میزبانی و صرفه جویی در هزینه ها خواهد کرد.