تیم افغان ابدالیان تیم انگلند لاینز را با تفاوت ۵ ویکت شکست دادند

مسابقه سه روزه تمریناتی تیم افغان ابدالیان با تیم انگلند لاینز در ایالات متحده عربی با برد تیم افغان ابدلیان به تفاوت ۵ ویکت پایان یافت. این مسابقه که با هماهنگی هردو بورد کرکت برگزار شده بود به روز یکشنبه میان تیم های افغان ابدلیان و تیم انگلند لاینز آغاز و امروز سه شنبه به پایان رسید.
تیم افغان ابدالیان تیم انگلند لاینز را با تفاوت ۵ ویکت شکست دادند

مسابقه سه روزه تمریناتی تیم افغان ابدالیان با تیم انگلند لاینز در ایالات متحده عربی با برد تیم افغان ابدلیان به تفاوت ۵ ویکت پایان یافت. این مسابقه که با هماهنگی هردو بورد کرکت برگزار شده بود به روز یکشنبه میان تیم های افغان ابدلیان و تیم انگلند لاینز آغاز و امروز سه شنبه به پایان رسید.

به گفته مسوولین بورد کرکت کشور، مسابقات مذکور به هدف مصروف سازی تیم الف کشور و آمادگی هرچه بیشتر تیم مذکور برای مسابقات آینده تیم ملی و آشنایی تیم الف با توپ سرخ برگزار شده بود.

قرعه  این مسابقه که ۱۴ بازیکن هردو تیم در آن بازی کردند را تیم انگلند لاینز برنده شد و تصمیم گرفت نخست مقابل تیم افغان ابدالیان توپزنی کنند. تیم انگلند لاینز با از دست دادن تمام بازیکنان خویش توانست ۱۳۷ دوش بدست آورد. به نفع تیم مذکور جیمز ریو ۵۲ دوش و دان موزلی ۱۷ دوش بدست آوردند. از سوی دیگر برای تیم افغان ابدالیان ضیا اکبر ۴، ظاهر خان و شرف الدین اشرف هرکدام ۲-۲ ویکت بدست آوردند.

تیم افغان ابدلیان در نیمه دوم توپزنی نمودند و ۱۷۴ دوش بدست آوردند و ۳۷ دوش از تیم انگلند لاینز پیشی گرفتند. برای افغانستان اکرام علی خیل ۵۶، درویش رسولی ۴۴ و یمین احمدزی ۱۸ دوش بدست آوردند. برای تیم انگلند لاینز جک کارسن و شعیب بشیر هر کدام ۳-۳ ویکت بدست آوردند.

در نیمه سوم تیم انگلند لاینز ۱۸۳ دوش بدست آورد و برای تیم افغان ابدلیان هدف برد مسابقه را ۱۴۷ دوش تعین نمود. به نفع تیم مذکور دان موزلی ۳۱ دوش و اولیور پریس ۳۰ دوش بدست آوردند. باید گفته شود که با هتریک؛ ضیا الرحمن اکبر توانست ۶ ویکت و سلیم صافی ۳ ویکت بدست آورند.

تیم افغان ابدالیان توانستند در روز سوم بازی ۱۴۷ دوش هدف تعین شده تیم انگلند لاینز را تنها با از دست دادن ۵ بازیکن بدست بیاورند و پیروز این رقابت شوند. برای تیم افغان ابدلیان درویش رسولی ۴۵ دوش، ریاض حسن ۲۷ دوش و کاپیتان اکرام علی خیل ۲۲ دوش ناسوخته بدست آوردند، از سوی دیگر در بخش توپ اندازی شعیب بشیر برای تیم انگلند لاینز ۳ ویکت بدست آورد. 

شایان ذکر است که تیم افغان ابدلیان قبل از این ۲ مسابقه یکروزه و ۵ مسابقه بیست آوره را با تیم کرکت عمان برگزار کرده بودند.