افغان ځوانان تیم افغان اتلان را در توپ پنجم سوپر اور با شکست مواجه نمود

تیم افغان ځوانان در جریان رقابتهای جاری بیست آوره تمریناتی امروز تیم افغان اتلان را در توپ پنجم سوپر اور در نتیجه چهار-دوش حضرت الله ځاځی با شکست مواجه نمودند و این سومین پیروزی پی در پی افغان ځوانان مقابل تیم اتلان میباشد.
افغان ځوانان تیم افغان اتلان را در توپ پنجم سوپر اور با شکست مواجه نمود

تیم افغان ځوانان در جریان رقابتهای جاری بیست آوره تمریناتی امروز تیم افغان اتلان را در توپ پنجم سوپر اور در نتیجه چهار-دوش حضرت الله ځاځی با شکست مواجه نمودند و این سومین پیروزی پی در پی افغان ځوانان مقابل تیم اتلان میباشد.

تیم افغان ځوانان که مسوولیت کپیتانی آن را نجیب الله ځدران به عهده دارد، نخست با انجام دادن توپزنی در همه ۲۰ اور به تیم مقابل ۱۹۲ دوش هدف تعین نمود که از جمله این تیم کریم جنت بیشترین ۸۳ دوش، حضرت الله ځاځی ۴۳ و سمیع الله شینواری ۳۴ دوش انجام دادند.

از میان توپ ا ندازان افغان اتلان که مسوولیت کپیتانی آنرا اصغر افغان عهده دار است، سید شیرزاد سه، افتاب عالم و حمزه هوتک هر کدام یک ویکت بدست آوردند.

همچنان به نماینده گی افغان اتلان در نوبت توپزنی اصغر افغان ۶۲ و نجیب الله تره کی ۳۳ دوش انجام دادند، اما افغان اتلان با از دست دادن شش ویکت به توپ اخیر اور ۲۰ م، ۱۹۱ دوش انجام دادند، اما نتوانست تا هدف ۱۹۲ دوش تیم مقابل را بدست آورد، که به همین دلیل بازی به سوپر اور داخل شد.

بعداً تیم افغان اتلان در سوپر اور در نتیجه مشارکت اصغر افغان و نجیب الله تره کی در مجموع ۸ دوش هدف تعین نمود، اما از جمله بازیکنان افغان ځوانان نجیب الله ځدران و حضرت الله ځاځی توانست این هدف را در توپ پنجم سوپر اور بدست آورد و در نتیجه چهار-دوش حضرت الله ځاځی به تیم افغان اتلان شکست داد و افغان ځوانان توانست بطور متواتر تیم اتلان را در سه بازی شکست دهد.

باید گفت که از جمله توپ اندازان افغان ځوانان شاپور ځدران دو، شرف الدین اشرف، قیس احمد، نوین الحق و کریم جنت هر کدام یک ویکت بدست آوردند و بازی را از آن خود نمودند.

قابل یادآوری است که بازیکنان ملی از سه و نیم هفته بدینسو مصروف کمپ آموزشی و تمریناتی خود میباشند که این مسابقات نیز بخش از این کمپ میباشد.