شکرالله حیدر

رئیس دفتر ریاست اجراییه

شکرالله حیدر، پسر مولوی اسدالله، مدیر دفتر رئیس اجرایی فعلی کرکت بورد افغانستان است. وی در سال ۱۳۶۸ در ولسوالی دوشی ولایت بغلان به دنیا آمده است.

آقای حیدر مدرک ماستری خویش را در رشته اداره و تجارت در بخش مالی از پوهنتون باختر کابل در سال 2022 بدست آورده و همچنین دارای مدال طلا در رشته متذکره است و به طور منظم در برنامه های ظرفیت سازی مختلف مانند برنامه های مدیریت پروژه  شرکت می کند تا دانش و توانایی های خود را گسترش دهد.

علاوه بر این، آقای حیدر بیش از ده سال تجربه موفق در مدیریت تجارت، بخش های آموزشی، نظارت و ارزیابی، آمار و اطلاعات و مدیریت دارد.

علاوه بر این، او مهارت های فردی خوبی دارد و قویاً معتقد است که تفکر مثبت تا حد زیادی بر محل کار تأثیر می گذارد. آقای حیدر مفتخر است که به بهبود کارایی و رضایت در کرکت بورد افغانستان کمک کرده است. او در حین کار در ظرفیت های مختلف تمام تلاش خود را صرف دستیابی به اهداف سازمانی می کند. به عنوان مثال، حفظ مشاغل سودآور و راه اندازی پروژه های جدید و موفق به نفع ذینفعان، از جمله جامعه.

حیدر شخصاً مزایای زیادی در اجرای اقدامات مثبت در زندگی خود یافته است، از جمله بازی کرکت، مطالعه، مسافرت و جستجوی دانش جدید.