افغان کرکټ مجله -جون ۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله -می ۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله -مارچ ۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - فبروري ۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - جنوري۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - ډسمبر۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - نومبر۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - اکټوبر۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - سپتمبر ۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - جون ۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - می ۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - اپریل ۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - مارچ ۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - فبروري ۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - جنوري ۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ