بند امير به تيم مس عينک شکست داده به دور نيمه نهايی راه يافت

بازی هشتم مسابقات جام غازی امان الله خان يا لیست ای امروز در ميدان کرکت کندهار ميان سپين غر و بند‌امير انجام شد که در نتيجه تيم بند ‌امير توانست اين پيروزی را از آن خود نمايد و به دور نيمه نيمه نهايی راه يابد.
بند امير به تيم مس عينک شکست داده به دور نيمه نهايی راه يافت

بازی هشتم مسابقات جام غازی امان الله خان يا لیست ای امروز در ميدان کرکت کندهار ميان سپين غر و بند‌امير انجام شد که در نتيجه تيم بند ‌امير توانست اين پيروزی را از آن خود نمايد و به دور نيمه نيمه نهايی راه يابد. 

قرعه اين بازی را تیم بند‌امير برد و نخست مقابل تیم سپين غر فيصله توپ اندازی نمود که تیم سپين غر با از دست دادن شش ويکت در ۴۵ آور به تیم بند امیر ۲۲۹ دوش هدف تعیین کرد.

از میان توپزنهای سپین غر ناصرعمر ۸۱ دوش، طاهر عادل ۷۲ و تمیم سرخرودی ۲۲ دوش به نفع تیمش انجام داد، درحالیکه از جمله توپ اندازان بند امیر شفیق الله غفاری ۲ ویکت، عبدالرحمن، نجات مسعود و زبید اکبری هرکدام یک ویکت گرفتند.

اما تیم بند امیر توانست هدف تعیین شده را با از دست دادن سه ویکت در آور ۴۴م بازی تکمیل و پیروزی را از آن خود نماید که از جمله زبید اکبری ۱۰۵ دوش، ضیاءالحق پروانی ۷۳ دوش نسوخته انجام دادن و پیروزی را از آن خود کرد، که به نفع تیم سپین غر طاهر عادل، عبدالله عادل و باطن شاه هر کدام یک ویکت گرفتند، اما بازی را از دست دادند.

باید گفت که با این تیمهای بست، مس عینک، آمو و بند امیر به دور نیمه نهایی این بازی‌ها راه یافتند و در نهمین بازی این مسابقات فردا تیمهای آمو و مس عینک حوالی ساعت ۹:۰۰ صبح در میدان کرکت کندهار به مصاف هم می‌روند.