حشمت الله شهیدی، اصغر افغان و راشد خان تیم ملی افغانستان را به پیروزی رساندند

تیم ملی افغانستان دومین بازی مسابقات تست ابوظبی سن‌شاین را با تفاوت شش ویکیت برد و این سلسله بازی ها ۱-۱ مساوی به پایان رسید. قرعه این بازی را تیم ملی افغانستان برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم زمبابوی توپزنی نماید.
حشمت الله شهیدی، اصغر افغان و راشد خان تیم ملی افغانستان را به پیروزی رساندند

تیم ملی افغانستان دومین بازی مسابقات تست ابوظبی سن‌شاین را با تفاوت شش ویکیت برد و این سلسله بازی ها ۱-۱ مساوی به پایان رسید. قرعه این بازی را تیم ملی افغانستان برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم زمبابوی توپزنی نماید.

به همین اساس تیم ملی نخست به توپزنی پرداخت که با ۳۰۷ دوش مشترک اصغر افغان و حشمت الله شیهدی و با از دست دادن چهار ویکیت، ۵۴۵ دوش انجام داد و نوبت توپزنی را به تیم زمبابوی واگذار کرد.

حشمت الله شهیدی ۲۰۰ دوش، اصغر افغان ۱۶۴ دوش، ابراهیم زدران ۷۲ دوش، ناصر جمال ۵۵ دوش و رحمت شاه ۲۴ دوش به سود تیم ملی افغانستان انجام دادند، در حالیکه سکندر رضا، نیاچی و راین برل هرکدام یک ویکیت به سود تیم زمبابوی بدست آوردند. تیم زمبابوی پس از افغانستان در اینینگ اول خود به توپزنی پرداخت که با ازدست دادن تمام ویکیت ها ۲۸۷ دوش انجام داد.

سکندر رضا ۸۵ دوش، پرنس مساویری ۶۵ دوش، کسوزا و مسکندا هرکدام ۴۱ دوش به سود تیم زمبابوی انجام دادند، در حالیکه راشد خان چهار ویکیت، حمزه هوتک سه ویکیت و سید شیرزاد دو ویکیت به سود تیم ملی افغانستان بدست آوردند.

اینکه تیم زمبابوی در مقابل ۵۴۵ دوش تیم ملی افغانستان تنها ۲۸۷ دوش انجام داد، براساس قانون "فالو ان" بازی کرکت یکبار دیگر برای بدست آوردن ۲۵۸ دوش به توپزنی دعوت شد. تیم زمبابوی اینیگ دومش را آغاز کرد که پس انجام ۲۵۸ دوش، ۱۰۸ دوش به تیم ملی افغانستان هدف تعین کرد. شان ویلیمس ۱۵۱ دوش، تریپانو ۹۵ دوش و کسوزا ۳۰ دوش به سود تیم زمبابوی انجام دادند، در حالیکه راشد خان با بهترین درخشش هفت ویکیت، حمزه هوتک، سید شیرزاد و جاوید احمدی هرکدام یک، یک ویکیت به سود تیم ملی افغانستان بدست آوردند.

تیم ملی افغانستان در اینینگ دومش برای بدست آوردند هدف تعین شده به توپزنی آغاز کرد که با ازدست دادن چهار ویکیت ۱۰۸ دوش انجام داد. رحمت شاه ۵۸ دوش و ابراهیم زدران ۲۹ دوش به سود تیم ملی انجام دادند.

لازم به ذکر است که حشمت الله شهیدی با انجام دوصد دوش جایزه بهترین بازیکن این بازی را بدست آورد.