نیکولاس لی به حیث مربی فیتنس تیم ملی مقرر شد

کریکت بورد افغانستان نیکولاس تریور لی را منحیث مربی جدید فیتنس تیم ملی کریکت کشور گماشته است که سر از تاریخ ۲۳ فبروری سال روان به هدف رویارویی با تیم ایرلند با تیم ملی کشور یکجا خواهد شد که قبلاً این مسوولیت را جیسن دوگلس به پیش می برد.
نیکولاس لی به حیث مربی فیتنس تیم ملی مقرر شد

کریکت بورد افغانستان نیکولاس تریور لی را منحیث مربی جدید فیتنس تیم ملی کریکت کشور گماشته است که سر از تاریخ ۲۳ فبروری سال روان به هدف رویارویی با تیم ایرلند با تیم ملی کشور یکجا خواهد شد که قبلاً این مسوولیت را جیسن دوگلس به پیش می برد.

نیکولاس لی ۴۰ ساله به نفع کلب کریکت کینت کاونتی انگلستان ۱۳ بازی فرست کلاس انجام داده است. وی در این بازی ها ۳ پنجاه دوش بدست آورده است و با اوسط دوش ۳۰.۶۲ در کل ۴۹۰ دوش در کارنامه خویش در این بازی ها به ثبت رسانیده است. نامبرده بدین ترتیب سند درجه دوم مربی گری را از بورد کریکت انگلستان بدست آورده است و منحیث مربی آمادگی فزیکی تجربه کافی دارد.

وی از مارچ سال ۲۰۲۰ بدینسو منحیث مسوول بخش آمادگی فیزیکی بورد کرکت بنگله دیش ایفای وظیفه مینماید. وی قبل از این از سال ۲۰۱۶ الی فبروری ۲۰۲۰ منحیث مربی فیزیکی تیم سریلانکا نیز ایفای وظیفه نموده است.

قبل از سریلانکا و بنگله دیش آقای لی به مدت ۵ سال سر مربی آمادگی فیزیکی کلب کریکت سسیکس انگلستان بوده است. علاوه بر این وی سند لسانس از پوهنتون سپورت و ساینس انگلستان و عضویت فعال سازمان آمادگی فیزیکی این کشور را دارا میباشد.

نیکولاس تریور لی در کنار مسوولیت های فوق در چمپینز ترافی سال ۲۰۱۷، جام جهانی سال ۲۰۱۹، جام جهانی بیست آوره سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و همچنان در جام جهانی سال ۲۰۲۳ با تیم های مختلف منحیث مربی آمادگی فیزیکی ایفای وظیفه نموده است.

قابل یاد آوریست که کریکت بورد افغانستان در این آواخر شین کدرمت را منحیث مربی فیلدینگ تیم ملی کریکت کشور مقرر نموده است و بست تحلیل گر کارکردگی عالی تیم ملی را نیز به منظور گماشتن فرد شایسته به اعلام گذاشته است.