بازی های امروز به سود کندز پکتیکا و زابل پایان یافت

تیم های سرپل و پکتیکا در ولایت خوست، زابل و نیمروز در کندهار، کندز و سمنگان در ورزشگاه غازی امان الله خان ولایت ننگرهار به مصاف هم رفتند.
بازی های امروز به سود کندز پکتیکا و زابل پایان یافت

تیم های سرپل و پکتیکا در ولایت خوست، زابل و نیمروز در کندهار، کندز و سمنگان در ورزشگاه غازی امان الله خان ولایت ننگرهار به مصاف هم رفتند.

تیم های سرپل و پکیتا امروز در ادامه مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان در ورزشگاه ولایت خوست به مصاف هم رفتند. تیم سرپل در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کرد که در ۳۷ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها ۱۴۵ دوش انجام داد. بصیر احمد ۳۰ دوش، اثبات صافی ۲۷ دوش و عبدالوهاب ۲۴ دوش به سود تیم خود انجام دادند، درحالیکه محمد اسحاق سه ویکیت، محمد شهید زدران، اسدالله زدران و وحید الله شرنوال هرکدام دو ویکیت و عزیز زدران یک ویکیت به سود تیم پکتیکا بدست آوردند.

پکتیکا در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که توانست هدف تعیین شده ای تیم حریف را در ۲۴.۱ آور با ازدست چهار ویکیت بدست بیاورد. واحد الله شرنوال ۷۲ دوش، عبدالله زدران ۲۷ دوش و کلیم الله وزیر ۲۴ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه سعید خان و عصمت ملکزی هرکدام دو ویکیت به سود تیم سرپل بدست آوردند.

بازی دوم بین تیم های زابل و نیمروز در ورزشگاه ولایت کندهار انجام شد. تیم زابل در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کرد که در ۴۷.۵ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها ۱۹۶ دوش انجام داد. وحدت عادل ۵۹ دوش، احمد ولی ۳۱ دوش و محمد یونس ۲۴ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه نجیب الله سه ویکیت، نزاکت خان و آفتاب شینواری هرکدام دو ویکیت، حسین خان الکوزی، عبدالروف و قدرت الله ویار هرکدام یک ویکیت به سود تیم نیمروز بدست آوردند.

نیمروز در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که در ۲۲.۳ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها تنها 91 دوش انجام داد و بازی را با تفاوت ۱۰۵ دوش به تیم حریف واگذار کرد. محب الله افغان ۲۸ دوش، عبدالقدوس کاکر ۲۵ دوش و نجیب الله ۵۱ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه احمد ولی چهار ویکیت، سمیع الله سه ویکیت، بلال خان دو ویکیت و احمد نوید یک ویکیت به سود تیم زابل بدست آوردند.

همچنین تیم های کندز و سمنگان در بازی سوم امروز به مصاف هم رفتند. تیم کندز در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کرد که در ۴۵ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها ۱۶۸ دوش انجام داد. روح الله ۳۳ دوش و حیات الله ناصری ۲۱ دوش به سود تیم کندز انجام دادند، در حالیکه جنت گل منگل پنج ویکیت، فیاض، سمیع الله و شرافت مهمند هرکدام یک ویکیت به سود تیم سمنگان بدست آوردند.

تیم سمنگان در نیمه دوم بازی به توپزنی آغاز کرد که در ۳۰.۳ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها تنها ۸۷ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت ۸۲ دوش به تیم حریف واگذار کرد.