پروژه ساختمانی دیوار احاطوی ورزشگاه کرکت ولایت کابل

تدارکات | 2021-06-26

اداره کرکت بورد افغانستان به بنیاد پالیسی تدارکات این اداره، در نظر دارد که قرارداد پروژه ساختمانی دیوار احاطوی ورزشگاه کرکت کابل را به قیمت مجموعی (۲۰۸۹۰۶۵۳۶۰) افغانی به شرکت ساختمانی "ایگل ویژن کانسترکشن" اعطا نماید.

تاریخ پوست 2021-06-22 تاریخ بسته شدن 2021-06-26
دسته بندی تدارکات title.type تدارکات