السعادت کندهار تیم کابل زلمیان را با تفاوت پنج ویکیت شکست داد

تیم السعادت کندهار امروز در بازی ششم جام قهرمانی کلب های برتر زون ها، تیم کابل زلمیان را با تفاوت پنج ویکیت شکست داد
السعادت کندهار تیم کابل زلمیان را با تفاوت پنج ویکیت شکست داد


تیم السعادت کندهار امروز در بازی ششم جام قهرمانی کلب های برتر زون ها، تیم کابل زلمیان را با تفاوت پنج ویکیت شکست داد.
قرعه این بازی را تیم السعادت کندهار برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم حریف توپ اندازی نماید. تیم کابل زلمیان در نیمه نخست بازی به توپزنی پرداخت و در ۳۵ آور با ازدست دادن ۹ ویکیت ۲۷۶ دوش به تیم السعادت کندهار هدف تعین کرد.
رحیم منگل ۱۱۷ دوش، اعجاز احمدزی ۴۹ و ننگیالی ۳۳ دوش به سود تیم کابل زلمی انجام دادند. در حالیکه رحیم خان، خلیل محمد، عارف خوشحال، فرهاد هرکدام دو ویکیت و نور الله یک ویکیت به سود تیم السعادت کندهار انجام دادند.
در نیمه دوم بازی تیم السعادت کندهار به توپزنی آغاز کرد که در ۲۹،۲ آور با از دست دادن پنج ویکیت هدف تعین شده را بدست آورد و بازی را با تفاوت پنج ویکیت به سود خود تمام کرد.
عارف خوشحال ۱۲۴ و نعمان شاه ۸۳ دوش به سود تیم السعادت کندهار بدست آوردند. در همین حال، عبدالوهاب دو ویکیت، جمع سلطانی، ننگیالی و اعجاز احمدزی هرکدام یک ویکیت به سود تیم کابل زلمیان بدست آوردند.
عارف خوشحال توپزن تیم السعادت کندهار با انجام ۱۲۴ دوش، جایزه بهترین بازیکن این بازی را بدست آورد.
گفتنی است که بازی نهایی این جام فردا بین تیم های خوست زلمیان و کابل زلمیان در ورزشگاه ولایت خوست برگزار می شود.