بازی جام بند کمال خان در کنر با پیروزی تیم نگهبانان بند کمال خان پایان یافت

اداره کرکت بورد افغانستان به مناسبت افتتاح بند کمال خان یک بازی بیست آوره دیگر با اشتراک بازیکنان تیم ملی در ولایت کنر برگزار کرد.
بازی جام بند کمال خان در کنر با پیروزی تیم نگهبانان بند کمال خان پایان یافت

این بازی که بین دو تیم به نام های نگهبانان بند کمال خان و معماران بند کمال خان به راه انداخته شده بود، در نهایت به سود تیم نگهبانان بند کمال خان پایان یافت.

قرعه این بازی را تیم نگهبانان بند کمال خان برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم حریف توپ اندازی نمایند. بازیکنان تیم معماران بند کمال خان در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کردند که با ازدست دادن هفت ویکیت ۲۰۹ دوش انجام دادند. رحمن الله گربز ۱۱۳ دوش، فرید ملک ۲۳ دوش و ننگیالی خروتی ۲۰ دوش به سود تیم معماران بند کمال خان انجام دادند، در حالیکه زبید اکبری و طارق استانکزی هرکدام دو ویکیت، زاهد شیرزاد، فرهاد مومند و باتن شاه هرکدام یک ویکیت به سود تیم نگهبانان بند کمال خان بدست آوردند.

تیم نگهبانان بند کمال خان در نیمه دوم بازی به توپزنی آغاز کردند و هدف تعین شده را با ازدست دادن هفت ویکیت بدست آورده و بازی را با تفاوت سه ویکیت به سود خودم پایان داد. اکبر موسی‌زی ۴۱ دوش، شوکت زمان ۳۶ دوش و وحید شفق ۳۱ دوش به سود تیم نگهبانان بند کمال خان انجام دادند، در حالیکه فرید ملک و امان الله کنری هرکدام سه ویکیت به سود تیم معماران بند کمال خان بدست آوردند.