ورکشاپ آگاهی دهی کرکت برای خبرنگاران پروان، پنجشیر و کاپیسا دایر شد

اداره کرکت بورد افغانستان برای خبرنگاران ولایت های پروان، کاپیسا و پنجشیر ورکشاپ آگاهی دهی کرکت و طرز پوشش خبری بازی های کرکت را دایر کرد.
ورکشاپ آگاهی دهی کرکت برای خبرنگاران پروان، پنجشیر و کاپیسا دایر شد

در این ورکشاپ حدود ۴۰ خبرنگار زن و مرد از رسانه های مختلف این سه ولایت حضور داشتند که نمایندگان اداره کرکت بورد افغانستان در مورد موضوعات و جنبه های مختلف بازی کرکت معلومات را به آنها ارائه دادند.

همچنان در جریان این ورکشاپ، شاه ولی شاهد، معاون والی پروان، مسوولان مراکز رسانه ای در پروان، پنجشیر و کاپیسا و روزنامه نگاران در مورد اهمیت این ورکشاپ صحبت کردند.

آنان در سخنان خود از اداره کرکت بورد افغانستان تشکر کردند که برای اولین بار برنامه آگاهی را برای روزنامه نگاران و خبرنگاران پروان، کاپیسا و پنجشیر به راه انداختند که این برنامه ضمن توسعه بازی کرکت، نقش مهمی در پوشش خبری بازی های کرکت در ولایات یاد شده خواهد داشت.

محمد فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به خبرنگاران ولایت های یادشده در مورد تمام جنبه های فنی و حرفه ای بازی کرکت معلومات داد و همچنان از دیگر ورکشاپ های برنامه‌ریزی شده‌ی کرکت بورد افغانستان برای جوانان و روزنامه نگاران در این ولایات خبر داد.

هوتک افزود که کرکت بورد افغانستان در نظر دارد که ورکشاپ های مشابه آگاهی دهی از کرکت را در ولایت های دیگر نیز برای روزنامه نگاران و خبرنگاران برگزار می کنند و این ورکشاپ ها در آینده نیز ادامه خواهند داشت.

لازم به ذکر در پایان به خبرنگاران و روزنامه نگاران اشتراک کننده در این ورکشاپ گواهی‌نامه توزیع شد.