قرارداد بخش دوم پروژه ساختمانی ورزشگاه نجیب الله تره‌کی به امضا رسید

قرارداد بخش دوم پروژه ساختمانی ورزشگاه کرکت نجیب الله تره‌کی که ظرفیت ۳۵ الی ۵۰ هزار تماشاچی را دارد، امروز بین اداره کرکت بورد افغانستان و شرکت ساختمانی و سرکسازی نورمتون انترنیشنل به امضا رسید.
قرارداد بخش دوم پروژه ساختمانی ورزشگاه نجیب الله تره‌کی به امضا رسید

قرارداد بخش دوم پروژه ساختمانی ورزشگاه کرکت نجیب الله تره‌کی که ظرفیت ۳۵ الی ۵۰ هزار تماشاچی را دارد، امروز بین اداره کرکت بورد افغانستان و شرکت ساختمانی و سرکسازی نورمتون انترنیشنل به امضا رسید.

هموار کاری و پرکاری میدان بخش نخست پروژه ساختمانی این ورزشگاه بود که قبلآ تکمیل شد و در بخش دوم پروژه ساختمانی این ورزشگاه دیوار احاطوی، ساخت پیچ ها، هموار کاری و کشت چمن، حفر چاه عمیق، ساخت جویچه های اطراف میدان و ساخت ذخیره آب شامل است.

کار ساختمانی بخش دوم پروژه این ورزشگاه به تاریخ ۱۳ ماه فبروری آغاز و در جریان هفت ماه تکمیل خواهد شد.

قابل یادآوری است که تیم انجنیری اداره کرکت بورد افغانستان هرازگاهی از جریان و کیفیت کار این پروژه نظارت خواهد کرد.