عزیزالله فضلی در رابطه به برخی موضوعات مهم با رسانه ها صحبت کرد

محترم عزیزالله فضلی، رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی، کرکت دایرکتر و اعضای کمیته گزینش بازیکنان این اداره را به رسانه ها معرفی و در مورد برخی از مسائل مهم دیگر صحبت کرد.
عزیزالله فضلی در رابطه به برخی موضوعات مهم با رسانه ها صحبت کرد

محترم عزیزالله فضلی، رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی، کرکت دایرکتر و اعضای کمیته گزینش بازیکنان این اداره را به رسانه ها معرفی و در مورد برخی از مسائل مهم دیگر صحبت کرد.


در این نشست، اسدالله خان به عنوان کرکت دایرکتر، میرویس اشرف، نورالحق ملکزی، رشید زدران، عبدالله مزاری و میر مبارز به عنوان اعضای بخش گزینش اداره کرکت بورد افغانستان معرفی شدند.
آقای فضلی در جریان سخنرانی خود گفت که در زمینه کرکت داخلی، مسابقات سطح کلب ها (انترکلب) در سراسر کشور در جریان است و در آینده نزدیک مسابقات لیست آی با حضور بازیکنان تیم ملی و سایر جوانان آغاز می شود که این بازی ها از حمایت مالی نیز برخوردار خواهند بود.


رئیس عمومی افزود: "هیچ مشکلی برای کرکت افغانستان در سطح داخلی و بین المللی وجود ندارد و شورای بین المللی کرکت نیز به تیم ملی افغانستان اعتماد کامل دارد."
آقای فضلی، در حالی که به سوالات خبرنگاران پاسخ ارائه می کرد افزود که تیم ملی برای جام جهانی پیشرو آماده است و در این مسابقات دستاوردهای قابل توجهی نیز خواهد داشت.


در پایان این کنفرانس، آقای فضلی همچنین تاکید کرد که اعضای بورد کرکت افغانستان نیز در همین نزدیکی ها معرفی خواهند شد.