هفتمین برد تیم بست در مسابقات مرحله اول

در آخرین روز مرحله اول مسابقات دور هشتم لیگ کرکت اتصالات شپگیزه تیم بست با درخشش بینظیر فضل الحق فاروقی، احمد ضیاء زلاند، ضیاء اکبر و حسن عیسی خیل با تفاوت چهار ویکت تیم کابل را شکست دادند و هفتمین برد خود را جشن گرفتند.
هفتمین برد تیم بست در مسابقات مرحله اول

در آخرین روز مرحله اول مسابقات دور هشتم لیگ کرکت اتصالات شپگیزه تیم بست با درخشش بینظیر فضل الحق فاروقی، احمد ضیاء زلاند، ضیاء اکبر و حسن عیسی خیل با تفاوت چهار ویکت تیم کابل را شکست دادند و هفتمین برد خود را جشن گرفتند.

تیم بست برنده قرعه بازی شدند و تصمیم گرفتند تیم کابل را به توپزنی دعوت کنند. تیم کابل در ۱۹،۱ آور تمام بازیکنان خود را از دست دادند و تنها ۹۸ دوش بدست آوردند. با بدست آمدن این امتیاز ۹۹ دوش برای تیم بست هدف تعین شد. برای ایشان وحیدالله علی در ۲۰ توپ ۲۱ و رحمن الله زدران در ۲۰ توپ ۱۹ دوش بدست آوردند. قابل یادآوریست که برای تیم بست فضل الحق فاروقی و احمد ضیاء زلاند با دادن ۱۶ و ۲۱ امتیاز به نوبه خود ۲-۲ ویکت بدست آوردند.

تیم کابل برای رسیدن به ۹۹ دوش هدف تعین شده آغاز خوب نداشتند و در بدل ۱۷ دوش سه بازیکن مهم خود را از دادند ولی حسن عیسی خیل با بازی  جذاب خود این تیم را برنده بازی ساخت. حسن عیسی خیل از ۵۲ توپ ۵۶ دوش ناسوخته و افسر زازی از ۲۰ توپ ۱۶ دوش برای تیم خود بدست آوردند. دربخش توپ اندازی برای تیم کابل حسیب الله لکنوال در بدل ۱۳ دوش و محمد نبی در بدل ۲۰ دوش هر کدام ۲-۲ بازیکن تیم مقابل را از میدان دور نمودند.

بازیکن جوان تیم بست حسن عیسی خیل جوایز و القاب برترین بازیکن بازی و بیشترین شش دوش، حسیب الله لکنوال لقب بازیکن استایلش و فضل الحق فاروقی لقب تغیر دهنده بازی را از آن خود نمودند.

با این برد تیم بست در درجه بندی مرحله اول مقام اول را به نام خود ثبت نمودند و فردا صبح اولین بازی کوالیفایر را در مقابل تیم سپین غر بازی خواهند نمود. قابل ذکر است که برنده اولین بازی کوالیفایر مستقیم به فاینل راه پیدا میکند و بازنده در مقابل برنده الیمنیتور، دومین بازی کوالیفایر را انجام خواهند داد.