بلال سیدی تیم زیر ۱۹ سال افغانستان را به پیروزی رساند

تیم های ملی زیر نزده سال افغانستان و بنگله‌دیش در یک بازی چهار روزه به مصاف هم رفتند که در نهایت بازی با تفاوات سه ویکیت به سود افغانستان پایان یافت.
بلال سیدی تیم زیر ۱۹ سال افغانستان را به پیروزی رساند

تیم های ملی زیر نزده سال افغانستان و بنگله‌دیش در یک بازی چهار روزه به مصاف هم رفتند که در نهایت بازی با تفاوات سه ویکیت به سود افغانستان پایان یافت.


قرعه این بازی را تیم زیر نزده سال بنگله‌دیش برد و نخست به توپزنی آغاز کرد که در نوبت اول توپزنی اش با ازدست دادن تمام ویکیت ها، ۱۶۲ دوش انجام داد. مولا ۳۹ دوش، افتخار حسین ۳۷ دوش و مهراب ۲۸ دوش به سود تیم بنگله‌دیش انجام دادند، در حالیکه بلال سمیع پنج ویکیت، اظهار الحق نوید چهار ویکیت و کامران هوتک یک ویکیت به سود تیم ملی زیر نزده سال افغانستان بدست آوردند.


تیم ملی افغانستان پس از بنگله‌دیش به نوبه خود به توپزنی پرداخت که با ازدست دادن تمام ویکیت ها ۲۸۱ دوش انجام داد و با ۱۱۹ دوش بر تیم بنگله‌دیش برتری یافت. بلال سیدی ۱۱۴ دوش، کامران هوتک ۶۶ دوش و فیصل خان احمدزی ۳۹ دوش به سود تیم ملی افغانستان انجام دادند.


تیم بنگله‌دیش در نوبت دوم توپزنی اش با از دست دادن تمام ویکیت ها، ۲۲۸ دوش انجام داد، اینکه بنگله‌دیش ۱۱۹ دوش از نوبت نخست باقی بود؛ توانست ۱۱۰ دوش به تیم ملی زیر نزده افغانستان هدف تعین کرد.


بازیکنان جوان افغانستان به هدف پیروزی در بازی به توپزنی آغاز کردند که با ازدست دادن هفت ویکیت در برابر تیم بنگله‌دیش به پیروزی رسیدند. بلال سیدی ۵۴ دوش و کامران هوتک ۲۰ دوش به سود تیم ملی زیر نزده سال افغانستان انجام داند.
بلال سیدی با بهترین درخشش توانست جایزه بهترین بازیکن این بازی را بدست بیاورد.