تیم بست در نخستین بازی جام غازی امان الله خان در برابر بند امیر شکست خورد

بند امیر در نخستین بازی جام لیست ای غازی امان الله خان، تیم بست را با اختلاف شش ویکیت شکست داد.
تیم بست در نخستین بازی جام غازی امان الله خان در برابر بند امیر شکست خورد

بند امیر در نخستین بازی جام لیست ای غازی امان الله خان، تیم بست را با اختلاف شش ویکیت شکست داد.

قرعه بازی را تیم بند امیر برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم بست توپ اندازی نماید که تیم بست در نیمه نخست بازی در اور ۳۵م با از دست دادن همه ویکت، ۹۰ دوش به تیم مقابل هدف تعین کرد که منیر احمد با ۳۴ دوش ناسوخته باقی ماند.

در همین حال، حمزه هوتک سه، نجات مسعود، وقار سلام خیل هرکدام دو و کریم جنت یک ویکیت به سود تیم بند امیر بدست آوردند. تیم بند امیر در نیمه دوم بازی به توپزنی آغاز کرد که در ۱۸ آور با از دست دادن چهار ویکت توانست هدف تعین شده را بدست آورده و بازی را به نفع خود تمام کند.

از جمله توپزنان بند امیر عمران جنت و درویش رسولی هرکدام ۱۹، حشمت الله ۱۷ و حضرت زازی ۱۴ دوش به سود تیم خود انجام دادند.

در همین حال، یمین احمدزی دو، محمد علم و عبدالباقی هرکدام یک ویکیت به نفع تیم بست بدست آوردند. گفتنی است که فردا تیم های زون سپین غر و زون مس عینک در بازی دوم این سلسله مسابقات به مصاف هم خواهند رفت.