اداره کرکت بورد افغانستان: تصمیم به تعویق انداختن بازی تست با استرالیا قابل درک است

بازی تست بین افغانستان و استرالیا که قرار بود در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ برگزار گردد به تعویق انداخته شده و اداره کرکت بورد افغانستان درک می کند که این تصمیم با توجه به شرایط ناگوار ناشی از همه گیری کرونا ( COVID-19 ) در سراسر جهان و تأثیرات آن بر فعالیت های ورزشی، گرفته شده است.
اداره کرکت بورد افغانستان: تصمیم به تعویق انداختن بازی تست با استرالیا قابل درک است

بازی تست بین افغانستان و استرالیا که قرار بود در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ برگزار گردد به تعویق انداخته شده و اداره کرکت بورد افغانستان درک می کند که این تصمیم با توجه به شرایط ناگوار ناشی از همه گیری کرونا ( COVID-19 ) در سراسر جهان و تأثیرات آن بر فعالیت های ورزشی، گرفته شده است.

این بازی تاریخی در برابر استرالیا قرار بود در ماه دیسامبر برگزار شود و اداره کرکت افغانستان امیدوار است که با بهتر شدن اوضاع هردو تیم در آینده به مصاف هم بروند. افغانستان پس از بدست آوردن عضویت بازی های تست از سال ۲۰۱۷ تاکنون، تنها چهار بازی تست انجام داده است که برابر ایرلند و بنگلادیش پیروز شده و به هند و ویست اندیز بازی را واگذار کرده است.