افغانستان دومین پیروزی را در جام جهانی از آن خود کرد

افغانستان امروز در سومین بازی خود در سلسله مسابقات جام جهانی بیست آوره مقابل تیم نامبیا وارد میدان شد که در نتیجه توانست تیم نامبیا را به تفاوت ۶۲ دوش با شکست مواجه نماید و توانست دومین پیروزی را از آن خود نماید.
افغانستان دومین پیروزی را در جام جهانی از آن خود کرد

افغانستان امروز در سومین بازی خود در سلسله مسابقات جام جهانی بیست آوره مقابل تیم نامبیا وارد میدان شد که در نتیجه توانست تیم نامبیا را به تفاوت ۶۲ دوش با شکست مواجه نماید و توانست دومین پیروزی را از آن خود نماید.


قرعه بازی امروزی را تیم افغانستان برد و نخست مقابل تیم نامبیا فیصله توپزنی نمود که در نتیجه توپزن‌های افغان بازی سریع و تیزی را آغاز کرد و در اخیر به تیم نامبیا ۱۶۱ دوش هدف تعین نمود.
 از میان توپزن‌های افغانستان محمد شهزاد ۴۵، حضرت الله ځاځی ۳۳ دوش و محمد نبی ۳۲ دوش ناسوخته و اصغر افغان ۳۱ دوش را انجام دادند.
باید گفت که امروز محمد شهزاد به حیث اولین بازیکن افغانستان توانست به نفع افغانستان ۲۰۰۰ دوش ثبت نماید و همچنان بازی امروزی اخرین مسابقه اصغر افغان بوده، درحالیکه شام گذشته به حیث بازیکن تیم ملی از سمتش برکنار شد و استعفای خود را اعلان کرد.
از میان توپ اندازان نامبیا ترمپیلیمن و لوفتی ایتن هر کدام دو و جی جی سمیت ویکت بازیکنان افغان را بدست آوردند.
بعداً تیم نامبیا به تعقیب هدف افغانستان وارد میدان شد، اما نتوانستند که هدف تیم افغانستان را بدست آورد و انجام دادن همه ۲۰ آور با از دست دادن ۹ ویکت، فقط ۹۸ دوش انجام داد و به تفاوت ۶۲ دوش به تیم افغانستان باخت که از جمله فقط دیوید ویز ۲۶ دوش انجام داد و دیگران پی در پی از سوی توپ اندازان افغانستان از میدان خارج شدند.
در این عرصه توپ اندازان افغانستان بسیار موفقانه بازی انجام دادند و خوب درخشیدند که از میان شان حمید حسن و نوین الحق هر کدام سه و گلبدین نایب دو و راشدخان یک ویکت بدست آوردند و افغانستان را به حد پیروزی رساند. 
باید گفت که نوین الحق بهترین بازیکن بازی امروزی شناخته شد و جایزه اش را به اصغر افغان تقدیم نمود.


قابل یادآوری است که تیم افغانستان بازی چهارم جام جهانی را چهار شنبه آینده تاریخ ۳ نوامبر مقابل تیم هندوستان انجام میدهد.