نصیب خان به حیث رئیس اجرائیه اداره کرکت بورد افغانستان معرفی شد

محترم عزیز الله فضلی رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان امروز طی مراسم رسمی نصیب الله را به عنوان رئیس اجرائیوی جدید این اداره معرفی کرد.
نصیب خان به حیث رئیس اجرائیه اداره کرکت بورد افغانستان معرفی شد

محترم عزیز الله فضلی رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان امروز طی مراسم رسمی نصیب الله را به عنوان رئیس اجرائیوی جدید این اداره معرفی کرد.


آقای خان، به سطع کاشناسی ارشد تحصیل کرده و آشنایی کامل با بازی کرکت دارد.
رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان در جریان سخنانش گفت: " ما خوشحالیم که با شخص تحصیل کرده همراه هستیم که در کرکت نیز مهارت دارد و طبق توافق ما به این اداره معرفی شده است."


نصیب خان، رئیس جدید اجرائیوی اداره به نوبه خود صحبت کرد و با ابراز خرسندی از معرفی شدنش و اعتماد به وی گفت: "من همیشه عاشق کرکت بودم و این کرکت است که همیشه برای ما خوشی آفریده است."
آقای خان در ادامه افزود: " ما روی یک برنامه پنج ساله برای کرکت کار خواهیم کرد، روابط خود را با جهان به ویژه با کشورهای آسیایی گسترش می دهیم و توجه ویژه ای به توسعه کرکت خواهیم داشت."


نصیب خان تاکید کرد که افغانستان خود را برای جام جهانی آماده می کند و ما سعی می کنیم همه امکانات لازم را در اختیار بازیکنان قرار دهیم.