رییس عمومی کرکت افغانستان با مدیران بخش های مختلف این اداره نشست نمود

محترم فرهان یوسفزی رییس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان طی کنفرانس ویدیوی با تمام مدیران بخش های مختلف اداره کرکت بورد در رابطه با برگذاری لیگ شپگیزه، لیگ برتر بیست آوره افغانستان، پروگرام بازی های آینده و کرکت زنان صحبت کرد.
رییس عمومی کرکت افغانستان با مدیران بخش های مختلف این اداره نشست نمود

محترم فرهان یوسفزی رییس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان طی کنفرانس ویدیوی با تمام مدیران بخش های مختلف اداره کرکت بورد در رابطه با برگذاری لیگ شپگیزه، لیگ برتر بیست آوره افغانستان، پروگرام بازی های آینده و کرکت زنان صحبت کرد.

محترم یوسفزی در آغاز این نشست از تمام کارمندان و مدیران این اداره برای برگذاری بهتر لیگ کرکت شپگیزه قدردانی کرد و همچنان در رابطه به برگذازی جام لیست ای غازی امان الله خان صحبت کرد و به بخش مربوطه هدایت داد که برای این بازی ها آمادگی کامل بگیرند.

رییس عمومی اداره کرکت بورد افغاستان در این نشست ضمن اشاره به موضوع خواست بیشتر شدن کمک های سازمان جهانی کرکت، در مورد برگذاری و امکانات لیگ برتر بیست آوره افغانستان نیز صحبت کرد و به کمیته مربوطه وظیفه سپرد که تا دو هفته دیگر گزارشی در این زمینه ارائه کنند.

موصوف افزود: ((اینکه لیگ برتر بیست آوره برای اداره کرکت بورد اولویت به حساب می‌آید، پس ما باید با استفاده تمام امکانات تلاش کنیم که امسال دور دوم این لیگ برگذار شود، بدون آن برای سال آینده آمادگی داشته باشیم.))

آقای یوسفزی در مورد پیشرفت در اضافه شدن آموزش کرکت در نصاب تعلیمی کشور و همچنان به پیشرفت و بهترسازی کرکت زنان اشاره کرده گفت: (( ما باید براساس خواست سازمان جهانی و سازمان آسیایی کرکت یک تیم قدرتمند کرکت زنان داشته باشیم و ما هم در این راستا متعهد هستیم.))

در کنار این در رابطه به راجستر شدن تمام اکادمی های کرکت در اداره کرکت بورد و به پیشرفت هرچه بهتر کرکت افغانستان، مساعد سازی امکانات به بازیکنان، آماده کردن کمپ های تمریناتی و توانمند سازی بازیکنان صحبت شد که رئیس عمومی این اداره به مدیران بخش های مختلف در این زمینه هدایت های لازم داد.

در همین حال رئیس احمدزی کرکت دایرکتر اداره کرکت بورد افغانستان به آقای یوسفزی در رابطه به توانمند سازی بازیکنان، فتنس، فهرست بازی های آینده و در کل در مورد پلان های آینده برای پیشرفت هرچه بیشتر کرکت معلومات ارایه کرد.

در پایان این نشست فرهان یوسفزی رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان گفت: (( برای توانمند سازی و پیشرفت هرچه بیشتر کرکت افغانستان به کار زیادی نیاز است و از مدیران تمام بخش ها خواسته می شود که طبق پلان تمام کارهای شان را به وقت آن انجام و تمام هدایات و پیشنهادات داده شده را عملی کنند.))

همچنان تمام مدیران بخش های مختلف اداره کرکت بورد افغانستان از رییس عمومی این اداره تشکری کرده و اطمینان دادند که تمام کار ها طبق پلان به وقت درست آن انجام و تمام پیشنهادات عملی خواهد شد.