تیم کابل قهرمان مسابقات درجه یک ولایتی وزیر محمد اکبر خان شد

تیم کابل امروز با بهترین توپ اندازی شفیق الله غفاری، توپزنی یونس احمدزی و امان الله رفیقی در بازی نهایی مسابقات درجه یک ولایتی وزیر محمد اکبرخان، تیم ب خوست را با تفاوت هشت ویکیت شکست داد و جام قهرمانی این بازی ها را بالای سر برد. قرعه این بازی را تیم کابل برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم حریف توپ اندازی نماید.
تیم کابل قهرمان مسابقات درجه یک ولایتی وزیر محمد اکبر خان شد

تیم کابل امروز با بهترین توپ اندازی شفیق الله غفاری، توپزنی یونس احمدزی و امان الله رفیقی در بازی نهایی مسابقات درجه یک ولایتی وزیر محمد اکبرخان، تیم ب خوست را با تفاوت هشت ویکیت شکست داد و جام قهرمانی این بازی ها را بالای سر برد.

قرعه این بازی را تیم کابل برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم حریف توپ اندازی نماید. تیم ب خوست در نیمه نخست بازی به توپزنی آغاز کرد که در ۴۳.۱ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها ۲۱۴ دوش انجام داد. عابد الله تنیوال ۵۸ دوش، صابر گربز ۳۹ دوش و مسعود گربز ۳۳ دوش به سود تیم خوست انجام دادند، در حالیکه شفیق الله غفاری پنج ویکیت، سید منیب دو ویکیت، محب الله زرمتی، سید نصرت و شفیع الله احمدزی هرکدام یک ویکیت به سود تیم کابل بدست آردند.

تیم کابل در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که توانست هدف تعین شده را در ۳۲ آور با ازدست دادن دو ویکیت بدست بیاورد. یونس احمدزی ۶۸ دوش، امان الله رفیقی ۶۰ دوش و ضیا الحق ۵۶ دوش به سود تیم کابل انجام دادند، در حالیکه نعمت الله زدران و خلیل گربز هرکدام یک ویکیت به سود تیم ب خوست بدست آوردند.

شفیق الله غفاری جایزه بهترین بازیکن این بازی را بدست آورد. همچنین نصیر احمد، بازیکن تیم خوست ب جایزه بهترین توپزن، خلیل گربز، بازیکن دیگر خوست ب جایزه بهترین توپ انداز، محب الله زرمتی جایزه بهترین بازیکن نوظهور و زاهد زاخیل بازیکن تیم فاریاب جایزه بهترین بازیکن این تورنمنت را بدست آورند. لازم به ذکر است که مسابقات درجه یک ولایتی وزیر محمد اکبر خان به تاریخ ۱۸ ماه مارچ آغاز و امروز با قهرمانی تیم کابل پایان یافت.