Latest Updates

تیم ملی کرکت کشور در سلسله رقابت چهار روزه یا تست، تیم ملی ایرلند را با تفاوت ۱۷۲ دوش و یک نوبت بیتنگ شکست داد.

تیم کرکت کشوربا این پیروزی توانستند جایگاه نخست فهرست جام اینتر کانیتنینتل را به دست آورد.

در نخست بازی را در بخش بیتنگ در نوبت اول بازیکنان  تیم ملی کرکت کشور آغاز کردند و با از دست دادن هشت بازیکن توانست برای تیم ملی کرکت ایرلند ۵۳۷ دوش را هدف تعین کنند که اصغر ستانکزی ۱۴۵، افسر زازی ۱۰۳ و شهزاد محمدی ۸۵ دوش انجام دادند.

بازیکنان  ایرلند در نوبت نخست نتوانستند  در مقابل بالران افغان ایستاده گی نمایند و بااز دست دادن تمامی بازیکنان خود ۲۶۱ دوش را انجام دادند. در بخش بالینگ، بالران  تیم افغان هر یکی راشد ارمان، محمد نبی و رحمت شاه توانستند پنچ، دو و یک بازیکن تیم حریف را از میدان بازی بیرون کنند.

تیم ایرلند درنوبت اول بیتنگ ۲۶۱ دوش انجام دادند و اما در نوبت دوم بیتنگ بالران افغان فرصت دوش ورسیدن به هدف را ندادند، تمامی بازیکنان ایرلند با  ۱۰۴ دوش از میدان بیرون شدند و با تفاوت ۱۷۲دوش و یک نوبت بیتنگ بازی را به افغانستان واگذار کرد وبالران افغان هر یکی محمدنبی، راشد آرمان و دولت

 زدران توانستند شش، دو و یک بازیکن تیم حریف را از میدان بازی بیرون کنند. تیم کرکت کشور با این پیروزی توانست جایگاه نخست فهرست جام اینتر کانیتنینتل را به دست آورد.

اصغر ستانکزی بازیکن برتر این سلسله رقابت ها انتخاب شد.

هئیت رهبری وکارمندان   کرکت بورد این پیروزی بزرگ و مهم را به تمام هم وطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض میدارد.Photo Stream