Most Wickets Takers || Shpageeza Cricket League

No Baller Name Wickets
1 Zahir khan 15
2 Rashid Khan 14
3 Chattra 13
4 Mohammad Nabi 12
5 Dawlat Zadran 11
6 Gulbadin Naib 11
7 Karim Sadiq 10
8 Karim Janat 9
9 Nasir Totakhail 9
10 Shahidullah Kamal 8