Soliciations Description

اعلان حفر چاه میدان کرکت لغمان

Title اعلان حفر چاه میدان کرکت لغمان Type تدارکات
Start Date 2017-10-11 Expiration Date 2017-10-29
Download File Download

کرکت بورد افغانستان(ACB) يک مقدار وجوه مالي را از بودجه خود غرض تطبيق پروژه هاي خويش بدست آورده و مصمم است تا یک قسمت از این وجوه مالی را غرض حفر چاه به عمق 130 متر در میدان کرکت بهسود، ولایت ننگرهار، به ریفرینس نمبر (ACB/2017-NCB/104)، را با در نظر داشت روش تدارکاتی داوطلبی باز داخلی (National Open Tendering) عقد قرارداد و به مصرف برساند. ازينرو اسناد داوطلبی پروژه ( Bidding Document) را ترتيب نموده و ذريعه اين اعلان به آگاهي تمام شرکت های ساختمانی که در این راستا فعالیت داشته باشند ميرساند تا براي اشتراک در داوطلبي اسناد مکمل پروژه مذکور را ازين اداره بدست بیاورند.

 

آخرين روز تسليمي و آفر گشایی اسناد داوطلبي پروژه مذکور در کابل به تاریخ 29 اکتبر 2017 ساعت 02:00 بعد از ظهر و جلسه قبل از آفر گشایی بتاریخ 16 اکتبر 2017 ساعت 02:00 بعد از ظهر، در تالار جلسه کرکت بورد افغانستان(ACB)، سرک خان عبد الغنی خان، عقب کابل ننداری کابل افغانستان تعین گردیده است، آفر های دیر رسیده و انترنیتی پذیرفته نمیشود.

 

براي بدست آوردن معلومات بيشتر و اسناد مکمل داوطلبي ميتوانيد به آدرس ذيل مراجعه نماييد.

 

آدرس کابل:

دیپارتمنت تهیه و تدارکات

کرکت بورد افغانستان

موبايل:0795855333

ایمیل:procurement.manager@afghancricket.af